Formuláre

Štatistické formuláre

Štatistika – seniorát excel_icon Seniorát
Štatistika – cirkevný zbor excel_iconCirkevný zbor
Návod na vyplnenie word_iconNávod na vyplnenie

 

Formuláre pre projekty

Fond budovania cirkvi – žiadosť excel_icon Žiadosť
Fond budovania cirkvi – návod na vyplnenie word_icon Návod
Stavebný fond – žiadosť excel_icon Žiadosť
Stavebný fond – návod na vyplnenie word_icon Návod

Ústava a štatút na internete

Po dlhé roky bolo pravdou, že sa na internete dalo nájsť veľmi málo informácií o našej cirkvi v slovenskom jazyku. Týkalo sa to nielen diania v našej cirkvi ako takej, tak aj takých špecifických informácií, ako sú právne predpisy našej cirkvi. (Pritom internet sa stal významným spôsobom, ako šíriť rôzne materiály širokému publiku za použitia minimálnych nákladov.)Zatiaľ čo v oblasti diania v našej cirkvi postupne vznikali a vznikajú viaceré stránky, ktoré slúžia ako zdroj informácií (už niekoľko zborov si dokonca vytvorilo svoje vlastné web stránky), čo sa týka právnych predpisov, tam jediným dostupným materiálom bola Ústava Reformovanej kresťanskej cirkvi, ktorá bola dostupná cez stránky ministerstva kultúry.

Veľmi radi vám môžeme oznámiť, že po určitej práci, ktorá bola vykonaná, sprístupňujeme na našich stránkach v sekcii Právne dokumenty ústavu a štatút Reformovanej kresťanskej cirkvi, rovnako ako aj znenie zákonov, ktoré počas rokov vychádzali ako príloha Kalvínskych hlasov. Dané dokumenty dávame do pozornosti predovšetkým služobníkom v cirkvi (či už farárom, kaplánom, ale aj presbyterom, kantorom), ale aj bežným veriacim, ktorí majú záujem o dianie v našej cirkvi.

Účtovný príklad na školenie pokladníkov

V nasledujúcich dokumentoch sa nachádza účtovný príklad spolu s riešením a konečným výsledkom, ktorý bol použitý na školení pokladníkov 6.2.2010 v Tušiciach.

Účtovný príklad – zadanie word_icon .doc dokument
Účtovný príklad – denník excel_icon .xls dokument
Výsledok účtovného príkladu excel_icon .xls dokument

Ústava, štatút a zákony Reformovanej kresťanskej cirkvi

Ústava

Názov dokumentu

Stručný popis

Linka na dokument

Ústava Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku Zdigitalizovaná ústava Reformovanej
kresťanskej cirkvi na Slovensku
word_icon .doc dokument
word_icon .docx dokument
pdf_icon .pdf dokument

Štatút

Názov dokumentu

Stručný popis

Linka na dokument

Štatút Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku Zdigitalizovaný štatút z roku 1952 word_icon .doc dokument
word_icon .docx dokument
pdf_icon .pdf dokument

 

Zákony

Aktuálne znenie zákonov je možné nájsť na oficiálnej stránke našej cirkvi.

Seniorátna smernica o spravovaní zborových financií

Verná , dôsledná a transparentná správa zborových financií je naplnením odkazu Písma: „Staráme sa totiž, aby (všetko) bolo dobré nielen pred Pánom, ale aj pred ľuďmi“ (2 Kor 8,21).

Na základe týchto zásad Seniorátne valné zhromaždenie prijíma nasledovnú seniorátnu smernicu o spravovaní zborových financií.
Pokračujte v čítaní

Informácia o možnosti čerpania zo všeobecného fondu

Cirkevný zbor môže podávať projekty  na získanie dvoch typov podpory zo Všeobecného fondu. Pri stavebnej podpore sa žiadosť podáva na Seniorálne valné zhromaždenie, ktoré má v programe určenie poradia žiadostí zborov o stavebnú podporu. Zvyčajne sa tento bod prejednáva na  jesennom  Seniorálnom valnom zhromaždení.

Žiadosti o podporu z fondu budovania cirkvi sa podáva zbor priamo na kanceláriu synody vždy do 31. marca v danom roku. A to aj v tlačenej ako aj v elektronickej forme. V tejto záložke vám ponúkame  formuláre na vyplnenie žiadostí, ako aj návod na ich vyplnenie.

Fond budovania cirkvi – žiadosť excel_icon Žiadosť
Fond budovania cirkvi – návod na vyplnenie word_icon Návod
Stavebný fond – žiadosť excel_icon Žiadosť
Stavebný fond – návod na vyplnenie word_icon Návod