Peňažný denník

Milí bratia a sestry

Sestra Bc.Marta Szencziová zo zboru Hrčel, vypracovala elektronickú podobu peňažného denníka, ktorý používame v našom senioráte. Myslím, že to môže veľmi uľahčiť prácu pokladníkom. V prílohe sú 4. verzia podľa počtu riadkov. Myslím, že vaši pokladníci budú vedieť odhadnúť koľkoriadkový elektronický denník im bude vyhovovať. Elektronicky denník je urobený tak, že stačí naťukať položky a automaticky sa počíta zostatok a stavy jednotlivých položiek ako aj finančná správa na druhom hárku.

S pozdravom
Juraj Brecko

Názov dokumentu

Linka na dokument

Peňažný denník so sumárom – 200 položkový excel_icon.xls dokument
Peňažný denník so sumárom – 250 položkový excel_icon .xls dokument
Peňažný denník so sumárom – 300 položkový excel_icon .xls dokument
Peňažný denník so sumárom – 350 položkový excel_icon .xls dokument

 

Seniorátna smernica o spravovaní zborových financií

Verná , dôsledná a transparentná správa zborových financií je naplnením odkazu Písma: „Staráme sa totiž, aby (všetko) bolo dobré nielen pred Pánom, ale aj pred ľuďmi“ (2 Kor 8,21).

Na základe týchto zásad Seniorátne valné zhromaždenie prijíma nasledovnú seniorátnu smernicu o spravovaní zborových financií.
Pokračujte v čítaní