Kázeň pri príležitosti inštalácie Dávida Vargaeštoka

Kázeň Juraj Brecka, seniora Ondavsko-hornádskeho seniorátu Reformovanej kresťanskej cirkvi, na inštalácii por. Mgr. Dávida Vargaeštoka za vojenského duchovného vo funkcii dekana – riaditeľa kancelárie Ústredia EPS v OS SR a OZ SR

Kázeň odznela v Reformovanom kostole v Bratislave dňa 14. 2. 2013.
Pokračujte v čítaní

Kázeň na inštalácii duchovných do ozbrojených síl

 „Spravodlivosť dvíha národ, ale hriech je hanbou národov!“ (Príslovia 14, 34)

Milí bratia a sestry!

Spravodlivosť – jeden z najdôležitejších a najčastejšie používaných termínov v Biblii. V zameraní sa na hodnotu spravodlivosti spočíva jedna z úloh duchovenskej služby v ozbrojených silách. Pozrime sa teraz v tejto súvislosti na zopár biblických miest, ktoré nám o spravodlivosti hovoria. Spravodlivosť má viacero významov.

Pokračujte v čítaní

Rozlúčka s bratom farárom Jurajom Lőrincom

Ale naša otčina je v nebesiach, odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. (Filipským 1 20)

Drahá smútiaca rodina, bratia a sestry, vážené smútočne zhromaždenie!

Zhromaždili sme sa tu, aby sme sa dôstojne rozlúčili s Jurajom Lorincom, ref. farárom, ktorý sa narodil 20.4.1931 a Pán života a smrti ho odvolal spomedzi nás 7.9.2010. Z Božej milosti tak mohol prežiť 79 rokov, 4 mesiace a 18 dní.

Pokračujte v čítaní

Malé začiatky

Potom hovoril: Čomu je podobné kráľovstvo Božie a k čomu ho prirovnám? Podobné je horčičnému zrnu, ktoré človek vzal a zasial si ho do záhrady; vyrástlo a bolo [veľkým] stromom a nebeskí vtáci hniezdili na jeho ratolestiach. A zase povedal: Čomu pripodobním kráľovstvo Božie? Podobné je kvasu, ktorý vzala žena a zarobila do troch štvrtiek múky, až všetko nakyslo (Lk 13:18-21)

Pokračujte v čítaní

Štedrosť

Neboj sa, malé stádočko, lebo zaľúbilo sa vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo. Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu. Získajte si mešce, ktoré sa nezoderú; nehynúci poklad v nebesiach, kam sa zlodej nepriblíži, ani moľ nekazí; lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. (Lk 12,32 -34)

Dnes budeme uvažovať nad slovami povzbudenia nášho Pána, ktoré súvisia s majetkom. Zaujať správny postoj k majetku veľmi úzko súvisí s dôverou v Božiu starostlivosť a opateru. Nechajme sa teda povzbudiť slovom nášho Pána.„Neboj sa, malé stádočko, lebo zaľúbilo sa vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo.“ (Lk 12,32)

Pokračujte v čítaní

Ustarostenosť

Nato povedal učeníkom: Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život: čo budete jesť, ani o telo: čo si oblečiete; (Lk 12, 22)

Dnešné napomenutie nášho Spasiteľa súvisí s postojom človeka k majetku: „Nato povedal učeníkom: Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život: čo budete jesť, ani o telo: čo si oblečiete;“ (Lk 12,22) Kľúčové slovo dnešnej kázne je ustarostenosť. V súvislosti s majetkom sa potrebujeme vyvarovať nielen lakomstva ale aj ustarostenosti.

Pokračujte v čítaní