Novelizácia smernice o spravovaní zborových financií

 

Novelizovaná smernica o spravovaní zborových financií word icon Novelizovaná smernica
Novelizovaná smernica o spravovaní zborových financií pdf icon Novelizovaná smernica
Zmluva o zodpovednosti za nakladanie s finančnými prostriedkami cirkevného zboru word iconZmluva o zodpovednosti – finančné prostriedky
Zmluva o zodpovednosti za nakladanie s finančnými prostriedkami cirkevného zboru pdf iconZmluva o zodpovednosti – finančné prostriedky
Zmluva o zodpovednosti za hmotný majetok cirkevného zboru word_iconZmluva o zodpovednosti za hmotný majetok
Zmluva o zodpovednosti za hmotný majetok cirkevného zboru pdf_iconZmluva o zodpovednosti za hmotný majetok

Presbyter a jeho úloha pre dnešok

Aká je teda úloha Božieho služobníka, presbytera dnes? Nie je iná, než bola trebárs počas života reformátora Jána Kalvína, Svet urobil krok dopredu vo vede, technike či kultúre, ale zaostáva vo viere. Preto ten „pešiak“ presbyter sa má zasadzovať pre vec spásy.

Pokračujte v čítaní

Návrh zákona o kazuáliách a cirkevných zboroch

Vážení bratia a sestry

Synodná rada svojim uznesením č. ZST – 49/2010 rozhodla, aby bol návrh zákona o kazuáliách a návrh zákona o cirkevných zboroch za účelom vyjadrenia rozoslaný seniorátom. O tychto návrhoch zákonov má rozhodovať synoda na svojom jesennom zasadnutí. Za účelom efektívneho predisktutovania uvádzame tieto návrhy na našej stránke. Chcem vás povzbudiť bratia a sestry, aby ste sa vyjadrili aj formou elektronickej diskusie k týmto návrhom.

Juraj Brecko
Pokračujte v čítaní

Ústava, štatút a zákony Reformovanej kresťanskej cirkvi

Ústava

Názov dokumentu

Stručný popis

Linka na dokument

Ústava Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku Zdigitalizovaná ústava Reformovanej
kresťanskej cirkvi na Slovensku
word_icon .doc dokument
word_icon .docx dokument
pdf_icon .pdf dokument

Štatút

Názov dokumentu

Stručný popis

Linka na dokument

Štatút Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku Zdigitalizovaný štatút z roku 1952 word_icon .doc dokument
word_icon .docx dokument
pdf_icon .pdf dokument

 

Zákony

Aktuálne znenie zákonov je možné nájsť na oficiálnej stránke našej cirkvi.