Košické Olšany – dcérocirkevný zbor

Aké su milé Tvoje príbytky, ó Hospodine mocnosti! Duša mi túži, prim prahne po sieňach Hospodinových, srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu  živému. (Žalm  84. 2. 3. verš)

Vo štvrtú adventnú nedeľu minulého roku 2014, som navštívil zbor v Košických Olšanoch. Plánoval som to už dávnejšie a teraz som to urobil aj na pozvanie presbyterov zboru. Aj keď som tam nebol po prvýkrát, bolo to dobré rozhodnutie, lebo som bol príjemne prekvapený. Pokračujte v čítaní

Reformovaný cirkevný zbor Nižná Hutka

Ulica
 
Obec/Mesto
Nižná Hutka
PSČ
040 18
Telefónne číslo
055 6941 316
Web https://sites.google.com/view/bnhr
Duchovný
Mgr. Simona Vaščáková
E-mail: simona.vascakova@gmail.com
Kurátor
Imrich Barabáš, ml.
Matkocirkevný zbor
Bohdanovce
O zbore
Služby Božie sú v nedeľu o 11:00 hod. 

Informácie o ostatných zborových aktivitách sa nachádzajú na webe zboru v časti Oznamy.

Reformovaný cirkevný zbor Rákoš

Ulica
 
Obec/Mesto
Rákoš
PSČ
044 16
Telefónne číslo
055 6941 316
Web https://sites.google.com/view/bnhr
Duchovný
Mgr. Simona Vaščáková
E-mail: simona.vascakova@gmail.com
Kurátor
Ondrej Makkai
Rákoš 131
Telefónne číslo:
0919037145 alebo 0915325898
E-mail: ondrej.makkai@gmail.com
Matkocirkevný zbor
Bohdanovce
O zbore
Služby Božie v nedeľu o 8:30 hod.  

Informácie o ostatných zborových aktivitách sa nachádzajú na webe zboru v časti Oznamy.

Reformovaný cirkevný zbor Kazimír

Ulica
Obec/Mesto
Kazimír
PSČ
076 13
Telefónne číslo
 0948514997
Duchovný
Péter Kozár

E-mail kozarpeter79@gmail.com
Kurátor
Jolana Zambová

Ulica
Hlavná 50/27
Obec/Mesto
Kazimír
PSČ
076 13
Telefónne číslo
056 6701 864
Matkocirkevný zbor
Brezina
O zbore
Služby Božie v nedeľu o 9:30 hod. Náboženstvo pre deti a konfirmačná príprava v stredu o
15:45 hod. v reformovanom kostole.
V pôstnom a adventnom období a kajúcom týždni večerné služby Božie v stredu o 17:40 hod.
Biblická hodina pre dospelých raz v mesiaci vo štvrtok o 17:00 hod.

Reformovaný cirkevný zbor Čeľovce

Ulica
Obec/Mesto
Čeľovce
PSČ
076 11, Plechotice
Telefónne číslo
056 6682 780
Duchovný
Mgr. Anna Hisemová

Ulica
Chlmecká 182/2
Obec/Mesto
Nižný Žipov
PSČ
076 17
Telefónne číslo
056 6682 780
Kurátor
Imrich Sokoli

Ulica
Hlavná 48
Obec/Mesto
Egreš
PSČ
076 11
Telefónne číslo
056 6799 273
Matkocirkevný zbor
Nižný Žipov
O zbore
Nedeľné bohoslužby: 1. nedeľa v mesiaci o 10:30, ostatné o 9:00
Vyučovanie náboženstva: sobota 11:00

Reformovaný cirkevný zbor Horovce

Ulica
192
Obec/Mesto
Horovce
PSČ
072 02
Telefónne číslo
056 6495 635
Duchovný
Ing. Mgr. Juraj Brecko

Ulica
26
Obec/Mesto
Tušice
PSČ
072 02
Telefónne číslo
056 6495 635
Mobil 0903 382 822
E-mail brecko.juraj@reformata.sk
Kurátor
Mária Rusinkovičová

Ulica
197
Obec/Mesto
Horovce
PSČ
072 02
Telefónne číslo
056 6495 734
Matkocirkevný zbor
Tušice
O zbore
Cirkevný zbor v Horovciach oficiálne vznikol rozhodnutím Synodnej rady zo dňa 8. marca 2008. V minulosti reformovaní veriaci v Horovciach patrili priamo do cirkevného zboru Tušice. V súčasnosti je cirkevný zbor Horovce dcérocirkevným zborom Tušíc. V roku 2004 sa podarilo získať do vlastníctva zboru budovu bývalej cirkevnej školy, v ktorej sa od januára 2006 konajú pravidelne služby Božie . Zároveň sa v roku 2004 rozbehol proces prestavby budovy bývalej cirkevnej školy na kostol. Táto prestavba je tesne pred dokončením. K 1.1. 2009 mal zbor v Horovciach 99 členov.Služby Božie

Nedeľa 9:00 hod

Kajúci týždeň,advent, pôst 2 krát týždenne

Biblická hodina – Streda 16:30 (zima) 17:30 (leto)

Reformovaný cirkevný zbor Milhostov

Ulica
Zvonárska 68
Obec/Mesto
Trebišov – časť Milhostov
PSČ
075 01
Telefónne číslo
056 6724 878
Duchovný
Miroslav Kovaľ
Kurátor
Alena Hapštáková
Pridružené zbory
O zbore
Doba založenia Reformovaného cirkevného zboru sa nedá presne určiť, no nápis na zvone však dosvedčuje, že v roku 1944 cirkevný zbor už existoval.
Prvý kostol Milhostovského zboru bol drevený. Dali ho vystavať šľachtici, ktorí toho času žili v Milhostove. Tento kostolík slúžil veriacim až do roku 1794. Nový kostol, ktorý slúži veriacim aj teraz, začali stavať v roku 1788. Kostol bol renovovaný v roku 1901, 1928, 1958 a naposledy v roku 1991. Od roku 1898 sú známe aj mená farárov, ktorí v zbore slúžili. Od 1978 roku v zbore slúžil brat farár Štefan Šipoš, až do 2003 roku. Od r. 2007 vedie tento zbor sesetra farárka, Marianna Sláviková, farárka v Sečovciach.
Milhostovský zbor bol od začiatku matkocirkevným zborom. Zbor tvoria aj veriaci zo susednej dediny Vojčice, spolu má zbor 110 duší. V posledných rokoch sme pracovali na oprave fary, ktorá si žiadala rekonštrukciu. Zbor prežíval aj ťažké chvíle, ale s Božou pomocou sme sa z toho dostali. Nech Pán riadi naše kroky, aby sme múdre srdce získali. Chceme Ho poslúchať, oslavovať, poznávať Ho a slúžiť Mu.Preto sa stretávame každú nedeľu na bohoslužbách, o 8:00 hodine, tiež na biblickej hodine každý utorok o 13:30. Deti a dorastenci sú v zbore vyučovaní tiež počas hodín náboženstva v škole. Zúčastňujú sa biblických táborov, konferencií a rôznych iných stretnutí.
V zbore je dosť starších ľudí, niektorí sú nevládni, tak sa im snažíme priniesť potešenie a povzbudenie pri návštevách, ktoré bývajú spojené s vysluhovaním večere Pánovej. Aj vtedy prežívame spoločenstvo Božích detí, za ktoré sme veľmi vďační nášmu Pánovi.