Pozvánky na deň seniorov a letné tábory

Pozývame vás na Deň seniorov, ktorý sa uskutoční 20. júna 2018 v Trebišove so začiatkom o 10:00. Viac podrobností na priloženom plagáte.

Zároveň vás pozývame na letné tábory, ktoré sa uskutočnia v Červenici. Podrobnosti nájdete na plagáte.

Ďalšie akcie na január

Milí bratia a sestry

1) Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice pozýva na 24. ekumenickú bohoslužbu, ktorá sa uskutoční 22. januára 2018 o 18:00 v Historickej radnici na Hlavnej 59 v Košiciach. 

2) Upresňujem čas stretnutí s Nílskou misiou:

  • Košice – nedeľa 21.1. o 17:00 hod
  • Sečovce – pondelok 22.1. o 17:00 hod
  • Vyšný Čaj –  utorok 23.1. o 18:00 hod

3) Prvá seniorátna biblická hodina v roku 2018 sa bude konať v piatok 19.1 o 18.00 v Zborovom dome v Trebišove. Výklad bude mať br. Kovaľ. Dochádza  k zmene zo stredy na piatok. Zbierka zo seniorátnej biblickej hodiny bude  naďalej slúžiť na podporu Domu Dobrého pastiera v Pribeníku.

S pozdravom
Juraj Brecko

„Vyber si sám“

V živote sa musíme neraz rozhodovať o tom, čo je správne a čo nie je, akým smerom sa náš život bude uberať, čím chcem byť, kam chcem patriť. Jedným takým rozhodnutím je aj rozhodnutie pre Krista.
„Vyber si sám“ – bola hlavná téma stretnutia mládeže, ktoré sa konalo 7.novembra v zborovom dome v Trebišove, asi tridsať mladých ľudí odvšade z východu z oboch seniorátov, sa rozhodlo prísť na toto stretnutie.

Reformovaný cirkevný zbor Trebišov

Ulica
Škultétyho 17
Obec/Mesto
Trebišov
PSČ
075 01
Telefónne číslo
+421 908 844 064
   
Duchovný
Janette Knežová
Kurátor
Helena Zamborská 

Obec/Mesto
Trebišov
Pridružené zbory
 
O zbore
Bohoslužby v nedeľu: 11:00
Detské bohoslužby v nedeľu: 15:00
Večerné bohoslužby v stredu: 18:00Biblická hodina pre dospelých v piatok: 18:30
Biblická hodina pre mládež v piatok: 17:00Konfirmačná príprava v stredu: 14:00 a 16:00Náboženstvo v pondelok: 12:30 a 13:30
Náboženstvo v piatok: 15:30