Písané kázne

Kázne Eriky Domonkošovej

Kázne Petra Kozára

Kázne Marianny Slávikovej

Kázne Zsolta Buzu

Audio kázne

Rok 2020

Služby Božie zo Svinice 17.5.2020 – Marianna Sláviková
Služby Božie zo Svinice 10.5.2020 – Marianna Sláviková
Bohoslužby Svinica 3.5.2020 – Marianna Sláviková
Kázeň Janette Knežovej – 29.4.2020
Služby Božie zo Svinice – Marianna Sláviková
Ježiš sa zjavuje učeníkom pri rybolove (Jn 21,1-14) – Janette Knežová
Služby Božie (Jn 20, 24-31) – Marianna Sláviková
Kázeň na Veľkonočný pondelok od Marianny Slávikovej
Veľkonočná kázeň – Janette Knežová
Kvetná nedeľa – Marianna Sláviková
Výklad Žalmu 63 od Marianny Slávikovej
Kázeň 5.4.2020 – Janette Knežová
Kázeň 11.4.2020 – Janette Knežová
Kázeň na 5. pôstnu nedeľu od Marianny Slávikovej
Kázeň Jákoba Szélesa z 22.3.2020
Výklad Žalmu 34 od Marianny Slávikovej
Kázeň Marianny Slávikovej 15.3.2020
Kázeň Barbary Beranovej (Ždaňa, marec 2020)
Kázeň Juraja Brecka pri vysviacke duchovných

Rok 2017

Kázeň Juraja Brecka pri príležitosti Národného týždňa manželstva 2017

Rok 2016

Slovo Igora Mišinu na stretnutí presbyterov v decembri 2016 vo Svinici
Kázeň Jaroslava Szélesa na stretnutí presbyterov v decembri 2016 vo Svinici
Kázeň Kristiána Szabóa na tichom dni vo Vyšnom Čaji (2016)

Roky 2010-2013

Sándor Pocsai 2.4.2013 v Košiciach
Sándo Pocsai 3.4.2013 v Tušiciach
Sándo Pocsai 4.4.2013 v Lastovciach
Kázeň Alžbety Makovej na stretnutí spevokolov v Bohdanovciach (2010)

Ďalšie kázne

Kázne seniorky Eriky Dékányovej sa dajú nájsť na stránke zboru Bánovce nad Ondavou: stránky zboru

Video kázne

Veľkopiatočné bohoslužby z Košíc 10.4.2020 – Jaroslav Széles
Veľkopiatočná bohoslužba z Čane 10.4.2020 – Ján Semjan
Veľkopiatočná bohoslužba z Bystera 10.4.2020 – Marianna Sláviková
Kajúca bohoslužba z Košíc 9.4.2020 – Jaroslav Széles
Duchovné zamyslenie 7.4.2020 – Ján Semjan
https://www.youtube.com/watch?v=eOMjwn_g15k
„Verím! Pomôž mojej nevere“ – Tibor Demes
Kvetná nedeľa – Peter Kozár
Kvetná nedeľa (maďarsky) – Peter Kozár
Kvetná nedeľa – Ján Semjan
Duchovné zamyslenie 31.3.2020 – Ján Semjan
Duchovné zamyslenie 1.4.2020 – Juraj Brecko
Kázeň na 5. pôstnu nedeľu
https://youtu.be/bzYCWKmypkc
18. kapitola Evanjelia Jána – Ján Semjan
Večerné služby Božie – Tušice, 25.3.2020
Služby Božie z Tušíc – 22.3.2020
Bohoslužby zo zboru Michalovce – 20.3.2020
Kázeň Juraja Brecka z 18. 3. 2020
Služby Božie z Tušíc 15.3.2020
Kázeň Juraja Brecka z 13.3.2020
Kázeň Juraja Brecka z 8.3.2020