Schôdza duchovných, exkurzia po stopách predkov, podpora zo Všeobecného fondu

Schôdza duchovných

V utorok 11. septembra o 10.00 hod sa v Michalovskom ref. kostole uskutoční stretnutie bratov z Holandska z duchovnými dvoch slov. seniorátov.
Téma je stretnutia je : presbyter – manažér alebo pastier?
Po skončení stretnutia nás bratia z Holandska pozývajú už tradične na obed. Ale kvôli zabezpečeniu obeda je potrebné aby ste mi svoju neúčasť na schôdzi do nedele 9. Septembra oznámili.

Exkurzia po stopách našich predkov

Na základe návrhu pri vizitáciach pripravuje misijná komisia Ondavsko- hornádskeho seniorátu Zájazd po stopách našich predkov, uskutoční sa v sobotu 6.októbra 2012, v rámci by sme pri príležitosti 260. výročia vydania reformovaných spevníkov v slovenskom nárečí navštívili miesta, kde pôsobili osobnosti, ktoré tieto spevníky pripravili. Predbežná program Exkurzie je nasledovný

9.00 hod Rakovec nad Ondavou – prednáška o Andrejovi Rakocim
11.00 hod Bánovce na Ondavou – prednáška o Andrejovi Špacajovi
13.30 hod obed v reštaurácii v Oboríne
15.00 hod Malčice – prednáška o Jurajovi Jesenskom

Účastnícky poplatok bude pokrývať náklady na autobus a dopravu. Presná výška sa stanoví, keď bude známy počet účastníkov a trasa autobusu. Preto vás prosím, aby ste cirkevné zbory s touto ponukou oboznámili. Následne nech farské úrady na seniorský úrad do 20. Septembra 2012 oznámia počet záujemcov o exkurziu.
Na základe toho sa potom objedná autobus, resp. autobusy, určí sa najvýhodnejšia trasa, objedná sa aj obed v reštaurácii, určí sa aj výška účastníckeho poplatku, aby do nedele 30. septembra dostali prihlásení účastníci presné informácie o exkurzii.

Podpora zo Všeobecného fondu

Zbory, ktoré majú záujem o pridelenie podpory, nech do konca septembra zašlú na seniorský úrad v elektronickej aj písomnej forme žiadosti o podporu na príslušných formulároch, ktoré sa nachádzajú v záložke Projekty na stránke seniorátu. Ku žiadosti je potrebné priložiť opis projektu, rozpočet a časový plán realizácie, to však môže byť aj na jednom papieri, overené pečiatkou a podpisom predsedníctva zboru. Minimálne tretinu celkovej hodnoty projektu musí zabezpečiť zbor. Žiadať teda môže maximálne o 2/3 celkovej hodnoty projektu.

S pozdravom
Juraj Brecko, senior

Informácia o možnosti čerpania zo všeobecného fondu

Cirkevný zbor môže podávať projekty  na získanie dvoch typov podpory zo Všeobecného fondu. Pri stavebnej podpore sa žiadosť podáva na Seniorálne valné zhromaždenie, ktoré má v programe určenie poradia žiadostí zborov o stavebnú podporu. Zvyčajne sa tento bod prejednáva na  jesennom  Seniorálnom valnom zhromaždení.

Žiadosti o podporu z fondu budovania cirkvi sa podáva zbor priamo na kanceláriu synody vždy do 31. marca v danom roku. A to aj v tlačenej ako aj v elektronickej forme. V tejto záložke vám ponúkame  formuláre na vyplnenie žiadostí, ako aj návod na ich vyplnenie.

Fond budovania cirkvi – žiadosť excel_icon Žiadosť
Fond budovania cirkvi – návod na vyplnenie word_icon Návod
Stavebný fond – žiadosť excel_icon Žiadosť
Stavebný fond – návod na vyplnenie word_icon Návod