Videá pre starších

Milí bratia a sestry, 

s radosťou Vám dávam na ďalšie využitie videá, ktoré sme pripravili pre staršiu genenráciu ako náhradu za seniorátny výlet pre seniorov, keďže nebolo možné ho realizovať naživo.

Je na Vás, ako to využijete. Možnosťou je aj premietnuť to na svojej biblickej hodine, prípadne inak to sprostredkovať. 

Radosť 1
Radosť 2

S pozdravom,
Mária Brecková

Popoludnie pre seniorov – Stromy

Minulú sobotu, 6. marca 2021, sme sa stretli so seniormi na online seniorátnom stretnutí s témou Stromy. 

Aj pre tých, ktorí nemali možnosť sa pripojiť, touto cestou  chceme sprostredkovať tému pani farárky Hisemovej na biblický text Iz 61, 1-5 a piesne, ktorými nás sprevádzal pán farár Széles.

Pieseň 310
Pieseň 258
Pieseň 303
Spoj nás v jedno Pane

Ďakujeme Bohu za túto možnosť a všetkým zúčastneným za spoločný čas 🙂 

Marika Brecková

Pre starších

Popoludnie pre seniorov – Stromy

Minulú sobotu, 6. marca 2021, sme sa stretli so seniormi na online seniorátnom stretnutí s témou Stromy. 

Aj pre tých, ktorí nemali možnosť sa pripojiť, touto cestou  chceme sprostredkovať tému pani farárky Hisemovej na biblický text Iz 61, 1-5 a piesne, ktorými nás sprevádzal pán farár Széles.

Pieseň 310
Pieseň 258
Pieseň 303

Spoj nás v jedno, Pane

Ďakujeme Bohu za túto možnosť a všetkým zúčastneným za spoločný čas 🙂 

Marika Brecková

Pokračujte v čítaní