Spevníkové piesne

Bratia a sestry, v čase obmedzenia verejných služieb Božích sme pre vás pripravili nahrávky piesní zo Spevníka reformovaných kresťanov.

Hrá a spieva Ján Janovčík, kantor z Vajkoviec a seniorátny kurátor  Ondavsko – hornádskeho seniorátu a jeho dcéra Barbara Išky.

Utrpenie Ježiša Krista (389-396)

Utrpenie a smrť na kríži (401-411)

Vzkriesenie Ježiša Krista (413-426)