Februárové kázne a zamyslenia

Písané a audio kázne

Duchovné zamyslenie 21.02.2021 – Janette Knežová
Pokračujte v čítaní

Vianočné bohoslužby

26.12.2020 Pobožnosť na 2. sviatok vianočný
Náš vianočný Záchranca Iz 49, 8-13
25.12.2020 Pobožnosť na 1. sviatok vianočný
Božie Kráľovstvo medzi nami a v nás Lk 17, 20-21
24.12.2020 Pobožnosť na Štedrý večer
Radostné vianočné posolstvo v neľahkých časoch Lk 2, 13-14

Adventné kázne

Písané kázne

Video kázne

Audio kázne

4. adventná nedeľa, Tušice – Juraj Brecko
3. adventná nedeľa, Tušice – Juraj Brecko
2. adventná nedeľa, Tušice – Juraj Brecko
1. adventná nedeľa, Tušice – Juraj Brecko