Tretia morová rana

Text: 2Tim 3:1-13 , 2 Mojž 8:12-15

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi

Som presvedčený, že si uvedomujete, aké ťažké musia byť pre človeka posledné dni, najmä keď trpí vážnou chorobou, bolesťou, vysokou horúčkou, a skľúčenosťou.

V svetle Biblie je proroctvo, že rovnaké okolnosti budú pripisované v posledných dňoch celému svetu. Spojenie „v posledných časoch“ znamená v biblickom význame čas, v ktorom teraz žijeme. Náš čas sa stane veľmi náročným. Možno vzápätí myslíte na vojny , násilie, choroby, hladujúcich, zemetrasenia, cunami.

Ale Biblia trvá na tom, aby ste mysleli inak. Katastrofy prídu, to je isté. Ale to je len začiatok a nie záver kapitoly. Obrovské nebezpečenstvo predsa len nie je skryté v katastrofách, ale v našich vlastných srdciach.
Tak prečo sú posledné dni také obťažné?

Pokračujte v čítaní

Výzvy reformácie pre dnešok

Reformácia zo 16. storočia má v sebe potenciál neustále motivovať cirkev k duchovnej obnove. Pripomenula, že cirkev sa nemôže vyvíjať samovoľne, nesmie sa nechať unášať prúdom doby, ale sa musí neustále vracať ku prameňom, ku Písmu svätému a podľa neho sa ustavične obnovovať. Prečo? Nuž aj záhrada sa musí pravidelne vyplievať, nestačí to urobiť len raz za čas. Burina sa tlačí do záhrady, ľudské zmýšľanie sa tlačí do cirkvi. Preto je vždy potrebné hľadieť do Písma a týmto merítkom posudzovať vývoj v cirkvi.

Pokračujte v čítaní

Prvá morová rana

Lekcia:  2 Mojž 7:14-25 a  Zjav 16:1-7;

Text: 2 Mojž  7:20-23

Drahí bratia a sestry v našom Pánovi Ježišovi Kristovi!

Možno sa pýtate, či majú dnes egyptské rany nejaký význam? Aké posolstvo nám Písmo dáva, rozprávajúc tisíce rokov starý príbeh? Dôvod prečo sa pýtam tieto otázky, vychádza z nasledovného. Je pozoruhodné, že živý Pán Ježiš v Zjavení Jánovom upriamuje pozornosť na egyptské rany. Prečo? Pretože porovnáva egyptské rany zo súdmi, ktoré budú prevedené počas posledných dní tohto sveta. Dáva týmto ranám význam v Božom súde vo vzťahu k tomuto svetu tých čias. Svetu, ktorý prenasleduje a terorizuje cirkev a je opitý krvou Božích detí. Boh je plný lásky, ale nemýľme sa pri pohľade na Neho, nepovažujme Jeho milosť za slabosť. Boh totiž vyhlasuje aj vojny.

Pokračujte v čítaní