O seminároch …

Prípravy sobotného Seniorátneho dňa sú v plnom prúde. Tešíme sa, že ste sa prihlásili. 🙂

Ak by ste sa chceli skôr rozhodnúť, kam pôjdete na seminár, tak pár myšlienok k tomu. Možno sa dotknete pri spoločnom premýšľaní na seminároch aj týchto vecí…

 1. Neviditeľný svet mocností
  Kol 1, 16 – anjeli a démoni/ povery, liečiteľstvo /strach z diabla
  Rečník: zástupca biskupa b. farár J. Semjan (fara)
 2. Prvenstvo
  Kol 1,18- prvenstvo Božie a moje / túžba byť prvý/ porovnávanie sa
  Rečník: b. kaplán J. Géci (kino)
 3. Zmierenie
  Kol 1,20 – Boh a ja / ja a ja/ ja a ty/ odpustenie
  Rečník: b. farár Z. Varga (ZŠ)
 4. Ja a cirkev
  Kol 1, 18 – Kristus hlava a ja?/ služba spája/ manželstvo – obraz vzťahu?
  Rečník: b. farár M. Hamari (ZŠ)
 5. Mať všetko
  Kol 1, 19 – plnosť v Bohu/ hodnota/ (ne)spokojnosť
  Rečník: b. farár Sz. Haris (kostol)

Pozvánka č. 2 na Seniorátny deň

Zuzka má pre nás milé pozvanie. Ak máte chuť aj Vy niečo urobiť, pozvite ľudí okolo Vás. A ak by ste mali náladu, skúste dokončiť štvorveršie:

Či si dieťa, dospelák,
mládežník ba senior,
pozývam ťa zažiť
_ _ _ _ _ _ .

Dobre sa majte a registrujte sa – do  17. mája.

Pozvánka na seniorátny deň

Milí bratia, sestry, priatelia,

možno si niekto povedal, že by sa mu zišlo aj niečo menšie ako celý záznam z minulého seniorátneho dňa, keď chce zavolať svojho známeho, kamaráta či niekoho z rodiny.. 

Nech sa páči: 

Volajte malých i veľkých, pozývajte, nech tam majú možnosť prísť a zažiť s nami spoločenstvo Božieho ľudu a radosť na vlastnej koži a duši 🙂

Tešíme sa na Vás, Mária Brecková

Ako bolo minulý rok na Seniorátnom dni?

Možno si poviete – čo to je ten seniorátny deň? Máme pre Vás odpoveď. Predstavte si jednu malú mušku, ktorá tam minulý rok bola, poletovala sem a tam… Niektoré veci boli osobné – napríklad semináre. Tam sa nedostala. Ale niekam vletela a videla. Tak si nájdite čas a pozrite sa:

Ďakujeme pánovi farárovi Korpovi a bratovi Šikorovi, že to zachytili a spracovali.

Pokračujte v čítaní

Seniorátny deň OH seniorátu

Milí bratia a sestry, priatelia,

niekto má rád, ak veci hľadá na rôznych miestach a teší sa z ich nájdenia. Niekto má rád veci na jednom mieste. Ide tam a nájde všetko. 

Náš Boh, aj keď je Jeden, neukrátil tých, čo chcú hľadať. Stále nanovo máme možnosť hľadať Ho a nachádzať.

Túto možnosť by sme chceli mať aj na Seniorátnom dni „V Jednom je všetko.“

Pokračujte v čítaní

Pašijné bohoslužby v Ďurkove

24. marca 2024 popoludní sa uskutočnili pašijné bohoslužby v cirkevnom zbore Ďurkov. Chrám v Ďurkove je jedným z tých väčších a návštevníci týchto bohoslužieb zďaleka nenaplnili jeho priestor, ale to nie je podstatné. Tí, ktorí sa zúčastnili, mali možnosť zažiť zaujímavé popoludnie Kvetnej nedele popretkávané čítaním pašijných textov v podaní mladších i starších, spevníkové i mládežnícke piesne v podaní skupiny Krídla i inšpirujúce kázanie.

Pokračujte v čítaní