Pozvánka na online stretnutie žien

Milé sestry a priateľky,

srdečne Vás pozývame na seniorátne stretnutie žien, ktoré sa uskutoční zatiaľ ešte stále v online priestore v nedeľu  23. mája 2021 o 16:00. Počas stretnutia sa budeme zamýšľať nad  témou: „Služba“.

Na rôzne otázky súvisiace so službou – ako slúžiť, kedy slúžiť, čím slúžiť sa budeme snažiť nájsť odpoveď s našou hostkou –  sestrou Annou Jančovou z Tušíc. Zároveň Vám sprostredkujeme bohaté skúsenosi pani farárky Evy Szabóovej Kozárovej z Pribeníka, s ktorou sme komunikovali pred stretnutím. Biblickou čítacou dielňou nás prevedie sestra Lýdia Knežová a  nebude chýbať ani čas chvál so sestrou Jarkou Šikorovou.

Stretneme sa prostredníctvom aplikácie Zoom.

Pripojenie: https://us02web.zoom.us/j/7941644751?pwd=Sk53Y3RPSnRtUi9Od294OUVrTzVqQT09

Meeting ID: 794 164 4751
Passcode:     6WPuN3

Tešíme sa na Vás a nádejame sa, že najbližšie to už bude tvárou v tvár.

Prípravný tím stretnutia žien

Parte Bartolomej Mura

Parte Bartolomej Mura

Zosnulý brat Bartolomej Mura  v našom senioráte vykonával viacero  funkcií:  seniorátny kurátor ( 1996 – 1999),  poslanec na synode ( 2002 – 2008),  seniorátny sudca ( 2009 – 2014).

V rokoch 1999 – 2002 zastával  funkciu zástupcu generálneho kurátora, v rámci ktorej  zastupoval spolu so zástupcom biskupa Jánom Janovčíkom dva slovenské senioráty v Predsedníctve synody a Synodnej rade.

Aprílová seniorátna biblická hodina

Milí priatelia , 

v tomto týždni po Veľkej noci sa stretneme – ak to bude možné –  na  seniorátnej biblickej hodine Hovory nad Bibliou. Znamenalo by to, že v reálnom čase sa spojíme prostredníctvom  aplikácie zoom.us

Termín: piatok, 9. apríl 2021

Čas:18:30

Pripojenie na toto stretnutie:

https://us02web.zoom.us/j/83407894726?pwd=emVwYkYxMlhSakhzei8yU1JjK0ZRZz09

Meeting ID: 834 0789 4726
Passcode: 977839

Tentoraz to bude pripojenie bez obmedzenia, čiže nebude treba opakovane sa prihlasovať.

Tešíme sa na stretnutie,  Marika Brecková  

Popoludnie pre seniorov – Stromy

Minulú sobotu, 6. marca 2021, sme sa stretli so seniormi na online seniorátnom stretnutí s témou Stromy. 

Aj pre tých, ktorí nemali možnosť sa pripojiť, touto cestou  chceme sprostredkovať tému pani farárky Hisemovej na biblický text Iz 61, 1-5 a piesne, ktorými nás sprevádzal pán farár Széles.

Pieseň 310
Pieseň 258
Pieseň 303
Spoj nás v jedno Pane

Ďakujeme Bohu za túto možnosť a všetkým zúčastneným za spoločný čas 🙂 

Marika Brecková

Pozvánka na Svetový deň modlitieb 2021

Tohtoročné slávenie SDM na celom svete bude prebiehať za mimoriadnych a zvláštnych podmienok. Bude sa tak diať podľa aktuálnej epidemiologickej situácie dňa 5. 3. 2021 aj u nás na Slovensku. Možno sa nebudeme môcť spoločne modliť za Vanuatu a celý svet v našich kresťanských ekumenických zhromaždeniach.

Pokračujte v čítaní