Pašijné bohoslužby v Ďurkove

24. marca 2024 popoludní sa uskutočnili pašijné bohoslužby v cirkevnom zbore Ďurkov. Chrám v Ďurkove je jedným z tých väčších a návštevníci týchto bohoslužieb zďaleka nenaplnili jeho priestor, ale to nie je podstatné. Tí, ktorí sa zúčastnili, mali možnosť zažiť zaujímavé popoludnie Kvetnej nedele popretkávané čítaním pašijných textov v podaní mladších i starších, spevníkové i mládežnícke piesne v podaní skupiny Krídla i inšpirujúce kázanie.

V úvode nás privítala sestra farárka Ester Perešová. Vyjadrila vďaku a radosť, že tento čas môžeme prežívať spoločne. Po už spomínanom pásme čítaných textov a piesní, nasledovala kázeň sestry farárky Andrey Korečkovej zo zboru Vyšný Čaj, na základe ktorej sme si mohli uvedomiť, že Pán Boh, je Ten, ktorý dáva druhú šancu. Judáš, ktorý zradil Pána Ježiša, druhú šancu neprijal. Ale bol tu ešte niekto, kto Ježiša zradil – Peter, ten druhú šancu prijal. Aj my niekedy zrádzame Pána, ale i nám je ponúknutá druhá šanca, akýkoľvek sme. Je len na nás, ako s touto šancou naložíme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *