Po stopách siedmich zborov

Cestovná agentúra Ester pripravuje na október ďalší zo zájazdov, počas ktorých sa môžu návštevníci dostať na miesta opisované v Biblii. Tentokrát je ústrednou témou 7 zborov, ktoré sa spomínajú v Zjavení Jána. Viac informácií spolu s prihláškou nájdete v pripojených dokumentoch.

 

Návrh zákona o kazuáliách a cirkevných zboroch

Vážení bratia a sestry

Synodná rada svojim uznesením č. ZST – 49/2010 rozhodla, aby bol návrh zákona o kazuáliách a návrh zákona o cirkevných zboroch za účelom vyjadrenia rozoslaný seniorátom. O tychto návrhoch zákonov má rozhodovať synoda na svojom jesennom zasadnutí. Za účelom efektívneho predisktutovania uvádzame tieto návrhy na našej stránke. Chcem vás povzbudiť bratia a sestry, aby ste sa vyjadrili aj formou elektronickej diskusie k týmto návrhom.

Juraj Brecko
Pokračujte v čítaní