Novelizácia smernice o spravovaní zborových financií

 

Novelizovaná smernica o spravovaní zborových financií word icon Novelizovaná smernica
Novelizovaná smernica o spravovaní zborových financií pdf icon Novelizovaná smernica
Zmluva o zodpovednosti za nakladanie s finančnými prostriedkami cirkevného zboru word iconZmluva o zodpovednosti – finančné prostriedky
Zmluva o zodpovednosti za nakladanie s finančnými prostriedkami cirkevného zboru pdf iconZmluva o zodpovednosti – finančné prostriedky
Zmluva o zodpovednosti za hmotný majetok cirkevného zboru word_iconZmluva o zodpovednosti za hmotný majetok
Zmluva o zodpovednosti za hmotný majetok cirkevného zboru pdf_iconZmluva o zodpovednosti za hmotný majetok