Seniorátna mládež v Bysteri

Pravidelne, raz za mesiac, máme my- mládežníci, možnosť stretnúť sa a spoločne premýšľať nad Bibliou, modliť sa, spievať chvály, hrať hry, či len tak byť spolu s mladými z iných zborov.

Vo februári sme sa stretli na seniorátnej mládeži v Bysteri.

Pokračujte v čítaní

Návšteva v Bysteri

V nedeľu 27. 12. navštívila bysterský zbor rodina seniorky michalovského seniorátu Eriky Dékányovej. Prijala aj ponuku na kázanie v kostole. Prihovorila sa k zboru najprv v Košických Olšanoch, potom v Bysteri na základe textu z Písma Svätého-z Lukášovho evanjelia, 2. Kapitoly, 29. až 31. verš.

„ Teraz prepúšťaš, Pane, svojho služobníka podľa svojho slova v pokoji, lebo moje oči videli Tvoje spasenie, ktoré si pripravil pred obličajom všetkých ľudí.“

Pokračujte v čítaní

Nedeľné odpoludnie na Borde

Nedeľa 13. 9. 2015 priala zborom Byster a Košických Olšan. Najprv to boli rodinné bohoslužby konané dopoludnia v kostole. Sestra farárka v spolupráci s deťmi mala výklad textu z Písma o búrke na mori a následnej prítomnosti pána Ježiša. Učeníci preľaknutí v búrke sa báli o svoje životy. Dokedy nevideli Ježiša, alebo aj potom čo sa zjavil v diaľke a brali to ako nejaký prízrak, mysleli si, že sú v tom nešťastí  sami. Až keď sa priblížil, potom sa upokojili.

Tak aj my v našich životoch sa často zameriavame na strach, bojíme sa a nemáme istotu. Stačí potom trocha vyčkať, zahľadieť sa a Pán Ježiš sa ukáže. Potom už nie je  na mieste strach a obavy. Je dobré prijať pomoc od Pána a On s nami ostane aj v tých najväčších búrkach  a more sa iste utíši, dodala pani farárka. Pokračujte v čítaní

Deň detí v Bysteri

V nedeľu 30. mája pripomenutie si dňa detí začalo rodinnými bohoslužbami dopoludnia v kostole. Textom na premýšľanie boli verše z Markovho evanjelia a to 7. kapitola 24. až 30. verš. Pojednáva sa tu o žene Kanaánke, ktorá bola pohanka, no jedno vedela, že keď stretne Ježiša od Neho  môže prosiť a dostane to. Aj v toto prípade tomu bol tak. Má starosť o dcéru, ktorá je posadnutá zlým duchom, prosí o jej uzdravenie.  No Pán Ježiš ju posiela, aby sa postarala o ostatné deti a dala im chleba. Pokračujte v čítaní

Seniorátna biblická hodina pre mladšie ženy

Milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi. Rozhodli sme sa aj tento rok pokračovať v biblických hodinách pre mladšie ženy. Počas minulého roka sme zažívali spoločenstvo pri Božom Slove a vzájomných rozhovoroch, ktoré nás povzbudzovalo a dávalo nádej. Čítali sme stále jeden žalm a potom postupne premýšľali nad jeho posolstvom. Aj dnes nám môže Božie Slovo dávať pomoc pre naše zápasy, aj dnes v ňom môžeme nájsť svetlo pre naše chodníky.

Rozhodli sme sa preto v týchto spoločných seniorátnych biblických hodinách pokračovať. Budeme sa stretávať, ak Pán dá, v druhú sobotu v mesiaci o 18.00 v Bysteri. Tešíme sa na spoločný čas, no zvlášť na to, čo nám Pán Boh sám vo svojom Slove pripraví. Najbližšie sa stretneme po sviatkoch Veľkej Noci, ktoré strávime doma, vo svojich zboroch. Čakáme vás 11.4.2015 o 18.00 v Bysteri.

S láskou a prianim pokojných sviatočných dní
Marianna Sláviková

 

Plán B – OTVORENÉ DVERE

Plán B – je hudobná skupina z Bidoviec, ktorú mnohí iste poznáte. Títo mládežnici nás navštívili v sobotu 29. novembra,kedy sa začalo ich adventné turné po niektorých zboroch. Koncert sa konal v kultúrnom dome, aby sa mal možnosť zúčastniť ktokoľvek z obce.

Z vystúpenia, ktoré prebiehalo formou slova a hudby,sme dostali požehnanie, a príjemný pocit z toho, že sme svojím dobrovolným príspevkom mohli prispieť na opravu fary v Bidovskom zbore.

Koncert sa ukončil príhovorom a modlitbou sestry farárky zboru Marianny Slávikovej.

Pokračujte v čítaní

Hriech v rodine – stretnutie rodín a párov , Byster 9. 11. 2014

„Kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, oborili sa na tento dom, ale nepadol, lebo bol na skale založený.
A každý kto počúva tieto moje slová a neplní ich, podobný bude mužovi- bláznovi, ktorý si postavil dom na piesku.
A prišiel príval, strhli sa vetry, narazili na ten dom, i padol a jeho pád bol veliký.“

 

Toto boli slová zo 7. kapitoly Matúšovho evanjelia, 24. až 27. verš. Na týchto veršoch bola založená kázeň brata Radoslava Gregu, farára ev. cirkvi augsb. vyznania v Opinej, ktorý bol aj s rodinou hosťom na tomto stretnutí. Pokračujte v čítaní

Deň detí v Bysteri

V sobotu 31. mája sa v zbore uskutočnil deň detí na farskom dvore. Poslúžilo k tomu nové detské ihrisko a parkové priestory okolo kostola. Vďaka pri tejto akcii patrí bratovi Ľubovi Slávikovi, ktorý po celý rok ochotne pracuje s deťmi a mládežou v zbore. Po nazbieraní bodov v teréne, sme sa presunuli do zborového domu, kde si deti za nazbierané body aj počas roka, nakúpili rôzne veci na výmennom bazáre. Bol to príjemne stravený čas a verím, že aj  na oslavu nášho Pána. Pokračujte v čítaní

Výstavba detského ihriska v Bysteri

Tento príspevok bude možno podnetom aj pre ostatné  zbory, ako spríjemniť spoločné chvíle detí a mládeže pri stretnutiach.Po príchode sestry farárky Slávikovej do nášho zboru a jej návrhu na výstavbu detského ihriska, ktorý bol presbyterstvom aj odsúhlasený, začala sa realizácia diela. Zo zboru sme dostali ofery, zariadenie ihriska a brigádnikov, s ktorými sme to ku dňu detí zvládli. Vďaka patrí  všetkým, ktorí nám v tom pomáhali.

Pokračujte v čítaní