Vianočné koncerty skupiny Plán B

Milí bratia a sestry!

Na území nášho seniorátu sa budú konať dva vianočné koncerty mládežníckej hudobnej skupiny Plán B z Bidoviec.

  • 3. adventná nedeľa – 15.decembra o 17.00 hod vo Svinici (reformovaný kostol)
  • 4. adventná nedeľa – 22.decembra o 17.00 hod v  Sečovciach (kaviereň Carmel café)

S pozdravom
J.Brecko

Deň detí v Bysteri

V nedeľu 30. mája pripomenutie si dňa detí začalo rodinnými bohoslužbami dopoludnia v kostole. Textom na premýšľanie boli verše z Markovho evanjelia a to 7. kapitola 24. až 30. verš. Pojednáva sa tu o žene Kanaánke, ktorá bola pohanka, no jedno vedela, že keď stretne Ježiša od Neho  môže prosiť a dostane to. Aj v toto prípade tomu bol tak. Má starosť o dcéru, ktorá je posadnutá zlým duchom, prosí o jej uzdravenie.  No Pán Ježiš ju posiela, aby sa postarala o ostatné deti a dala im chleba. Pokračujte v čítaní

Adventný koncert Otvorené dvere

koncerty adventPozývame vás na ďalšie z koncertov skupiny Plán B, ktoré sa budú konať nasledujúce dve soboty.

13.12.2014 – reformovaný kostol v Tušiciach o 17:00 – dobrovoľné vstupné je určené na rekonštrukciu fary reformovaného zboru v Bidovciach
20.12.2014 – Carmel Café v Sečovciach o 17:00 – dobrovoľné vstupné je určené na podporu misijných aktivít Carmel n.o.

Plán B je kresťanská hudobná skupina, ktorá vznikla z bidovskej mládeže. Týmto spôsobom sa rozhodli podporiť jednak misijné aktivity v našom senioráte, ale tiež rekonštrukciu fary v Bidovciach – bidovský zbor po umretí br. farára Megyesiho opravuje svoju faru, aby mohli pozvať farára.

Plán B – OTVORENÉ DVERE

Plán B – je hudobná skupina z Bidoviec, ktorú mnohí iste poznáte. Títo mládežnici nás navštívili v sobotu 29. novembra,kedy sa začalo ich adventné turné po niektorých zboroch. Koncert sa konal v kultúrnom dome, aby sa mal možnosť zúčastniť ktokoľvek z obce.

Z vystúpenia, ktoré prebiehalo formou slova a hudby,sme dostali požehnanie, a príjemný pocit z toho, že sme svojím dobrovolným príspevkom mohli prispieť na opravu fary v Bidovskom zbore.

Koncert sa ukončil príhovorom a modlitbou sestry farárky zboru Marianny Slávikovej.

Pokračujte v čítaní