Stretnutie rodín v Čani

V nedeľu 28. februára 2016 sa v reformovanom kostole  v Čani , uskutočnilo seniorátne stretnutie rodín.  Brat farár a zástupca biskupa Ján Semjan v úvode privítal farára Evanjelickej cirkvi a.v.v Košiciach Samuela Linkescha s manželkou i ostatných hostí, ktorí sa zišli na toto stretnutie. Program sa niesol v duchu ukončenia Národného týždňa manželstva.

Teda  konkrétnejšie „blízkosť v manželstve“ bola témou dňa. Brat farár Linkesch začal svoj výklad počnúc od Adama a Evy a ďalej slovami, že  „opusti muž otca l matku, aby priľnul k žene“, ktoré sú v Písme.   Je potom na manželoch v ich živote, či sa k sebe približujú, alebo  od seba vzdiaľujú. Samozrejme komunikácia by mala byť taká, aby sa k sebe približovali. Takže berme to tak, že „blízkosť nie je určitý stav, ale proces na ktorom môžeme  pracovať.“ – povedal  brat farár.  Pokračujte v čítaní

Hriech v rodine – stretnutie rodín a párov , Byster 9. 11. 2014

„Kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, oborili sa na tento dom, ale nepadol, lebo bol na skale založený.
A každý kto počúva tieto moje slová a neplní ich, podobný bude mužovi- bláznovi, ktorý si postavil dom na piesku.
A prišiel príval, strhli sa vetry, narazili na ten dom, i padol a jeho pád bol veliký.“

 

Toto boli slová zo 7. kapitoly Matúšovho evanjelia, 24. až 27. verš. Na týchto veršoch bola založená kázeň brata Radoslava Gregu, farára ev. cirkvi augsb. vyznania v Opinej, ktorý bol aj s rodinou hosťom na tomto stretnutí. Pokračujte v čítaní