Byster – Adventná návšteva v zbore

V druhú adventnú nedeľu cirkevný zbor v Bysteri očakával návštevu. Začalo sa to pred troma rokmi, keď sa presbyterstvo zhodlo každoročne takto v adventný čas, pozvať do zboru hosťa-kazateľa. A keďže sa v zbore predtým Slovo Božie kázalo aj  v maďarskej reči, kazateľ sa pozýva z maďarský hovoriacich zborov. Tentokrát si zbor pozval brata farára Zoltána Vargu, zo zboru Jablonov nad Turňou, ktorý patrí do Abovsko-turnianského seniorátu.

Brat farár pozvanie s radosťou prijal a tak sme sa stretli na odpoludňajších bohoslužbách. Textom jeho kázne boli slová z 24. kapitoly Matúšovho evanjelia od 36.verša.“ O tom dni a hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani Syn iba Otec“. Týmito slovami sa začína výklad a pokračuje o bezstarostnom živote za čias Noácha, keď ľudstvo zničila potopa. To má byť pre nás varovaním, aby sme my tak nedopadli, ale máme žiť tak , aby každý videl, že žijeme v stálom očakávaní na príchod Pána. Takto uzatvára svoju kázeň v maďarskej reči brat farár, keď ju potom v krátkosti zopakoval aj po slovensky.

Na záver sa pani farárka Sláviková poďakovala Bratovi farárovi za návštevu. Ešte zopár fotiek do zborovej kroniky a pozvanie na kávu a zákusky, aby sa toto nedeľné odpoludnie pri rozhovore príjemne ukončilo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *