Seniorátne stretnutie mládeže v Bysteri

Dvadsať mládežníkov sa v sobotu 25. februára zišlo v zborovom dome v Bysteri, na seniorátnom stretnutí mládeže. Boli to mladí z Košíc, Vyšného Čaju, Bidoviec a Bystera. Ja som medzi nich zavítal asi po hodine, keď mali voľnú debatu a čas na občerstvenie, ktoré si priniesli a ponúkli aj mňa. Po tom ešte bol čas na hry, pri ktorých bolo treba podať saj určité gymnastické výkony. Hry viedol Timo Slávik. Pokračujte v čítaní

Deň hier v Bysteri

Ako po minulé roky, tak aj toho, sa sestra farárka s manželom posnažili a pripravili všetko, čo bolo potrebné, aby sa mohol deň hier uskutočniť.
Po odpoludňajších rodinných bohoslužbách, v nedeľu 12. júna 2016, sa deti aj prítomní rodičia presunuli do záhrady na trávnik, aby sa mohli začať hry a súťaže.
Počasie prialo, deti sa vyšantili. Potom prešli do zborového domu, kde si na burze, do ktorej prispeli rodiny zo zboru , deti za body nakúpili rôzne veci a sladkosti.
Viac napovedia priložené fotografie z tejto akcie.

Pokračujte v čítaní

Deň detí v Bysteri

V sobotu 31. mája sa v zbore uskutočnil deň detí na farskom dvore. Poslúžilo k tomu nové detské ihrisko a parkové priestory okolo kostola. Vďaka pri tejto akcii patrí bratovi Ľubovi Slávikovi, ktorý po celý rok ochotne pracuje s deťmi a mládežou v zbore. Po nazbieraní bodov v teréne, sme sa presunuli do zborového domu, kde si deti za nazbierané body aj počas roka, nakúpili rôzne veci na výmennom bazáre. Bol to príjemne stravený čas a verím, že aj  na oslavu nášho Pána. Pokračujte v čítaní