Koncert náboženskej piesne v Sečovciach

V nedeľu 26. novembra sa kaviareň Carmel naplnila, aby si prítomní pri káve a zákusku vypočuli na koniec cirkevného roka plánovaný koncert  náboženskej piesne.

Sestra Zuzka Némethová privítala všetkých, a hlavne brata farára Jaroslava Szélesa, ktorý svojimi piesňami a hrou na gitaru spríjemnil nedeľné odpoludnie. Pokračujte v čítaní

Adventný koncert Otvorené dvere

koncerty adventPozývame vás na ďalšie z koncertov skupiny Plán B, ktoré sa budú konať nasledujúce dve soboty.

13.12.2014 – reformovaný kostol v Tušiciach o 17:00 – dobrovoľné vstupné je určené na rekonštrukciu fary reformovaného zboru v Bidovciach
20.12.2014 – Carmel Café v Sečovciach o 17:00 – dobrovoľné vstupné je určené na podporu misijných aktivít Carmel n.o.

Plán B je kresťanská hudobná skupina, ktorá vznikla z bidovskej mládeže. Týmto spôsobom sa rozhodli podporiť jednak misijné aktivity v našom senioráte, ale tiež rekonštrukciu fary v Bidovciach – bidovský zbor po umretí br. farára Megyesiho opravuje svoju faru, aby mohli pozvať farára.

Plán B – OTVORENÉ DVERE

Plán B – je hudobná skupina z Bidoviec, ktorú mnohí iste poznáte. Títo mládežnici nás navštívili v sobotu 29. novembra,kedy sa začalo ich adventné turné po niektorých zboroch. Koncert sa konal v kultúrnom dome, aby sa mal možnosť zúčastniť ktokoľvek z obce.

Z vystúpenia, ktoré prebiehalo formou slova a hudby,sme dostali požehnanie, a príjemný pocit z toho, že sme svojím dobrovolným príspevkom mohli prispieť na opravu fary v Bidovskom zbore.

Koncert sa ukončil príhovorom a modlitbou sestry farárky zboru Marianny Slávikovej.

Pokračujte v čítaní