Deň detí v Bysteri

V nedeľu 30. mája pripomenutie si dňa detí začalo rodinnými bohoslužbami dopoludnia v kostole. Textom na premýšľanie boli verše z Markovho evanjelia a to 7. kapitola 24. až 30. verš. Pojednáva sa tu o žene Kanaánke, ktorá bola pohanka, no jedno vedela, že keď stretne Ježiša od Neho  môže prosiť a dostane to. Aj v toto prípade tomu bol tak. Má starosť o dcéru, ktorá je posadnutá zlým duchom, prosí o jej uzdravenie.  No Pán Ježiš ju posiela, aby sa postarala o ostatné deti a dala im chleba. Pokračujte v čítaní

Deň detí vo Svinici, alebo „ako Izraelci putovali z Egypta“

17. mája sa deti z vyšnočajanského a svinického zboru stretli v peknom prostredí svinickej fary. Tam sa stali Izraelcami a začali svoju cestu z Egypta stíhaného ranami.

Pokračujte v čítaní

Deň detí v Bysteri

V sobotu 31. mája sa v zbore uskutočnil deň detí na farskom dvore. Poslúžilo k tomu nové detské ihrisko a parkové priestory okolo kostola. Vďaka pri tejto akcii patrí bratovi Ľubovi Slávikovi, ktorý po celý rok ochotne pracuje s deťmi a mládežou v zbore. Po nazbieraní bodov v teréne, sme sa presunuli do zborového domu, kde si deti za nazbierané body aj počas roka, nakúpili rôzne veci na výmennom bazáre. Bol to príjemne stravený čas a verím, že aj  na oslavu nášho Pána. Pokračujte v čítaní