Hriech v rodine – stretnutie rodín a párov , Byster 9. 11. 2014

„Kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, oborili sa na tento dom, ale nepadol, lebo bol na skale založený.
A každý kto počúva tieto moje slová a neplní ich, podobný bude mužovi- bláznovi, ktorý si postavil dom na piesku.
A prišiel príval, strhli sa vetry, narazili na ten dom, i padol a jeho pád bol veliký.“

 

Toto boli slová zo 7. kapitoly Matúšovho evanjelia, 24. až 27. verš. Na týchto veršoch bola založená kázeň brata Radoslava Gregu, farára ev. cirkvi augsb. vyznania v Opinej, ktorý bol aj s rodinou hosťom na tomto stretnutí. Pokračujte v čítaní