Odkaz jeho otca

Rodičia, čo by ste odkázali svojim deťom? Čo chcete, aby si zobrali od vás do života?

Keď končil John Wooden (1910-2010) základnú školu, jeho otec mu dal ako dar 7 rád – pravidiel – ktorými chcel, aby sa John vo svojom živote riadil.  Pokračujte v čítaní

Vedenie služieb Božích

Pravidelne sa stáva, že domáci farár nie je dostupný pre vedenie služieb Božích niektorú nedeľu. Zatiaľčo je bežné zavolať si iného farára aby tieto služby Božie odslúžil, máme v našej cirkvi možnosť, aby služby Božie viedol laik bez teologického vzdelania – či už prednostne z radov presbyterov, ale aj ktorýkoľvek iný, kto by k tomu bol povolaný a zavolaný. Smelo aj poviem, že z viacerých dôvodov by toto malo byť uprednostňované riešenie.

Nasledujúci príspevok má pomôcť komukoľvek, kto sa raz dostane do pozície, že bude viesť služby Božie. Zachytáva typický priebeh, ktorý sa s menšími obmenami používa v našich kostoloch.

Pokračujte v čítaní