Vedenie služieb Božích

Pravidelne sa stáva, že domáci farár nie je dostupný pre vedenie služieb Božích niektorú nedeľu. Zatiaľčo je bežné zavolať si iného farára aby tieto služby Božie odslúžil, máme v našej cirkvi možnosť, aby služby Božie viedol laik bez teologického vzdelania – či už prednostne z radov presbyterov, ale aj ktorýkoľvek iný, kto by k tomu bol povolaný a zavolaný. Smelo aj poviem, že z viacerých dôvodov by toto malo byť uprednostňované riešenie.

Nasledujúci príspevok má pomôcť komukoľvek, kto sa raz dostane do pozície, že bude viesť služby Božie. Zachytáva typický priebeh, ktorý sa s menšími obmenami používa v našich kostoloch.

Úvodná pieseň [kazateľ sedí v lavici]
Stojaca pieseň [kazateľ sedí v lavici]

[Kazateľ pristupuje ku stolu Pánovmu]
Pozdrav
Lekcia
Vzdych po lekcii

Hlavná pieseň [kazateľ sedí v lavici]

[Kazateľ vystupuje na kazateľnicu]
  Vzdych pred kázňou
Modlitba
Text kázne
Pieseň pred kázňou
Kázeň
Modlitba po kázni
Otčenáš
Oznamy
Požehnanie

Pieseň po kázni [kazateľ sedí v lavici]
Záverečná pieseň [kazateľ stojí v lavici]
Podávanie rúk pri východe z kostola


Obmeny:

  1. v niektorých zboroch sa praktizuje privítanie a prečítanie nejakého biblického verša pred 1. piesňou
  2. niekde je na kazateľnici vymenené poradie modlitby a piesne pred kázňou. Čiže poradie je potom nasledovné  Vzdych
    Modlitba
    Pieseň pred kázňou
    Text kázne

    Vždy je dobré poriadok služieb Božích prejsť s miestnym duchovným.

Konkrétny príklad pre jednotlivé úkony je v nasledujúcom súbore:

 

Vedenie služieb Božích Vedenie služieb Božích

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *