Odkaz jeho otca

Rodičia, čo by ste odkázali svojim deťom? Čo chcete, aby si zobrali od vás do života?

Keď končil John Wooden (1910-2010) základnú školu, jeho otec mu dal ako dar 7 rád – pravidiel – ktorými chcel, aby sa John vo svojom živote riadil.  Pokračujte v čítaní

Maj vieru

Pamätám si na muža, ktorý rozprával o tom, že roky kázal bez akéhokoľvek výsledku. Ako šli do kostola, zvykol hovoriť svojej manželke, že vie, že ľudia mu aj tak nebudú veriť nič z toho, čo povie – a tam nebolo žiadneho požehnania. Nakoniec si uvedomil svoju chybu – prosil Boha, aby mu pomohol, pozbieral odvahu a potom prišlo aj požehnanie.

„Nech sa vám stane podľa vašej viery.“ Tento človek neočakával nič a dostal presne to, čo očakával. Drahí priatelia, očakávajme to, že Boh si nás použije. Majme odvahu a choďme vpred, dúfajúc v Boha, že bude robiť veľké veci.

 

Z Moody’s Stories – Incidents and Illustrations,
preložil Pavol Gurbaľ