O seminároch …

Prípravy sobotného Seniorátneho dňa sú v plnom prúde. Tešíme sa, že ste sa prihlásili. 🙂

Ak by ste sa chceli skôr rozhodnúť, kam pôjdete na seminár, tak pár myšlienok k tomu. Možno sa dotknete pri spoločnom premýšľaní na seminároch aj týchto vecí…

 1. Neviditeľný svet mocností
  Kol 1, 16 – anjeli a démoni/ povery, liečiteľstvo /strach z diabla
  Rečník: zástupca biskupa b. farár J. Semjan (fara)
 2. Prvenstvo
  Kol 1,18- prvenstvo Božie a moje / túžba byť prvý/ porovnávanie sa
  Rečník: b. kaplán J. Géci (kino)
 3. Zmierenie
  Kol 1,20 – Boh a ja / ja a ja/ ja a ty/ odpustenie
  Rečník: b. farár Z. Varga (ZŠ)
 4. Ja a cirkev
  Kol 1, 18 – Kristus hlava a ja?/ služba spája/ manželstvo – obraz vzťahu?
  Rečník: b. farár M. Hamari (ZŠ)
 5. Mať všetko
  Kol 1, 19 – plnosť v Bohu/ hodnota/ (ne)spokojnosť
  Rečník: b. farár Sz. Haris (kostol)

Po stopách siedmich zborov zo Zjavenia Jána

Cestovná agentúra Ester organizuje 8 dňovú biblickú cestu doTurecka od 26.04.2024 do 03.05.2024

Po stopách siedmich zborov zo Zjavenia Jána

Pán hovorí: ”Blahoslavený kto číta, aj tí, čo počúvajú slová proroctva a zachovávajú, čo je v ňom napísané, lebo určený čas je blízko” Zj1:3

Duchovný vedúci skupiny je reformovaný farár Slovenského reformovaného cirkevného zboru v Košiciach JAROSLAV SZÉLES

Pokračujte v čítaní

Seniorátne valné zhromaždenie v Lastovciach

26. marca 2023 sa konalo valné zhromaždenie Ondavsko – hornádskeho seniorátu
v Lastovciach.

Zišli sme sa v kostole neveľkého zboru, kde nás svojími slovami privítal levita Jaroslav Géci, ktorý tento zbor spravuje. Aj napriek tomu, že je tam len zopár desiatok veriacich, dýchala na nás atmosféra zveľaďovaného a udržiavaného chrámu, kde sme sa cítili príjemne.

Pokračujte v čítaní