Po stopách siedmich zborov zo Zjavenia Jána

Cestovná agentúra Ester organizuje 8 dňovú biblickú cestu doTurecka od 26.04.2024 do 03.05.2024

Po stopách siedmich zborov zo Zjavenia Jána

Pán hovorí: ”Blahoslavený kto číta, aj tí, čo počúvajú slová proroctva a zachovávajú, čo je v ňom napísané, lebo určený čas je blízko” Zj1:3

Duchovný vedúci skupiny je reformovaný farár Slovenského reformovaného cirkevného zboru v Košiciach JAROSLAV SZÉLES

Pokračujte v čítaní

Výlet do Sárospataku

REMIDIA  a Marika Géciová ponúkli  poznávací výlet na 28. júna 2017 do Sárospataku. Bolo to stretnutie veriacich z oboch slovensky hovoriacich seniorátov – michalovského a ondavsko-hornádskeho. Cieľom výletu bolo v rámci 500. výročia reformácie navštíviť Reformované kolégium gymnázia, čiže Kalvínsku Vysokú školu, ktorej počiatok je datovaný na rok 1531.  Na mieste sa tak  zoznámiť s dejinami reformovanej cirkvi a gymnázia a súčasného diania na ňom. Keďže je to v Maďarsku, kto by mohol lepšie pomôcť s tlmočením, ako brat farár Jaroslav Széles, ktorý tam pred 15 rokmi tiež ukončil štúdium kazateľa. V jeho šľapajách na tom istom  mieste pokračuje aj jeho syn Jákob. Ten pomohol aj v organizačných záležitostiach našej návštevy. Pokračujte v čítaní

Adventná Budapešť

Pod týmto názvom bol zorganizovaný predvianočný zájazd do Budapešti. Mal to byť zborový výlet, ktorý sa organizoval v bysterskom zbore, no keďže sa ho zúčastnilo dvadsaťosem členov z deviatich zborov, môžeme ho nazvať aj seniorátnym.

Pokračujte v čítaní

Po stopách siedmich zborov

Cestovná agentúra Ester pripravuje na október ďalší zo zájazdov, počas ktorých sa môžu návštevníci dostať na miesta opisované v Biblii. Tentokrát je ústrednou témou 7 zborov, ktoré sa spomínajú v Zjavení Jána. Viac informácií spolu s prihláškou nájdete v pripojených dokumentoch.

 

Obohatená cesta

Už ste si asi zvykli, milí bratia a milé sestry, že Vám občas na stránkach nášho časopisu ponúkam možnosť kráčať v Ježišových šľapajach, chodiť po cestách, ktorými na tejto Zemi kráčal On sám. Niektorí ste sa už zúčastnili na duchovno-poznávacom zájazde do Svätej Zeme a možno (verím, že áno) ste ním boli obohatení.

Dnes Vám ponúkam obohatenú cestu – spojenú s návštevou Jordánska, kde Pán Ježiš tiež prežil niekoľko pekných chvíľ. Ak chcete, môžete aj Vy!

Pokračujte v čítaní