„Štúdium na Biblickej škole v školskom roku 2022/ 2023

Milí bratia a sestry,
v sobotu 18. júna 2022 sa dvoma prednáškami na tému zborovej diakonie ukončí prvý školský rok našej Biblickej školy.

Študijné odbory Laický kazateľ a Presbyter mali v školskom roku 2021/2022 15 prednášok zo Starého zákona, 15 prednášok z Nového zákona, 6 prednášok z Vierouky, 3 prednášky z Ekleziológie a 2 prednášky z budovania zboru. Celkovo tak mali 47 prednášok v dĺžke 90 min.

Študijný odbor Základné biblické štúdium pre verejnosť mal rovnaký počet prednášok z NZ, SZ a Vierouky a k tomu ešte 2 prednášky zo zborovej diakonie a 2 prednášky o pomoci smútiacim, celkovo mal tak tento odbor 46 prednášok.

Z iného pohľadu možno cca povedať že Biblická škola sa uplynulom roku konala počas 18-tich sobôt. Študenti Biblickej školy tak vynaložili značné úsilie pri prehlbovaní svojich vedomostí a verím, že ich potenciál využijete pri práci vo vašich cirkevných zboroch.

V nasledujúcom školskom roku ponúkame štúdium v týchto odboroch:

  • Biblické štúdium pre laickú verejnosť (jednoročné)
  • Semináre pre presbyterov a kurátorov (jednoročné)
  • Vzdelávanie pre pracovníkov so staršími (jednoročné)
  • Vzdelávanie laických kazateľov ( dvojročné)
  • Vzdelávanie katechétov (jednoročné)
  • Vzdelávanie pracovníkov so strednou generáciou (jednoročné)
  • Počítačový kurz (jednoročný) – v ňom aj je softwérova hudobná interpretácia spevníka
  • Kantorský kurz (jednoročný)

Štúdium bude bezplatné a bude sa striedavo konať najmä v Michalovciach a vo Vyšnom Čaji, ale aj v iných zboroch, kde sú na to podmienky. Kantorský kurz bude prebiehať iba v Michalovciach.
Na štúdium na Biblickej škole v školskom roku 2022/2023 sa záujemcovia prihlasujú u zastupujúceho riaditeľa Juraj Brecka do 31. augusta 2022.

Kontakty: jurajbrecko@gmail.com, 056 6495 635, 0903 382 822

S bratským pozdravom
Juraj Brecko,
zastupujúci riaditeľ Biblickej školy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *