Seniorátne valné zhromaždenie v Lastovciach

26. marca 2023 sa konalo valné zhromaždenie Ondavsko – hornádskeho seniorátu
v Lastovciach.

Zišli sme sa v kostole neveľkého zboru, kde nás svojími slovami privítal levita Jaroslav Géci, ktorý tento zbor spravuje. Aj napriek tomu, že je tam len zopár desiatok veriacich, dýchala na nás atmosféra zveľaďovaného a udržiavaného chrámu, kde sme sa cítili príjemne.

Po hlavnej piesni č. 393 vystúpil na kazatelnicu br. farár Marián Hamari, aby sa prihovoril kázňou na základe slova z Písma z Matúšovho evanjelia 24, 14.
Po piesňach 286 a 243, sa bohoslužby ukončili a prítomní sa presunuli do kulturného domu, kde nasledovala pracovná časť valného zhromaždenia. Zahájenia sa ujal senior Juraj Brecko a sen. kurátor Róbert Šereš, ktorí aj predstavili program schôdze.

Následne boli prečítané správy komisií a ako prvú sme si vypočuli od s. Mariky Breckovej, ktorá priblížila prácu na misijnom poli. Dozvedeli sme sa, čo sa všetko v senioráte vykonalo, no aj to čo bolo naplánované, ale z objektívnych príčin sa neuskutočnilo. Poďakovala sa tým, ktorí v tomto smere pomáhali a zároveň vyzvala na spoluprácu a dala ponuky pre zbory, kde by chceli napríklad ponúknuť svoje priestory na stretnutia detí či sen. biblické hodiny. Pred nedávnom bola biblická hodina v Bysteri, ktorú slovom viedla Marika Brecková. Na záver prikladám aj zopár fotiek.

Za finančnú komisiu seniorátu sa prihovorila s. Iveta Ballová, ktorá so s. Gabrielou Fajčákovou
správu pripravovali a dávali do poriadku. Prečítala ju s. Fajčáková.

Ďalším bodom programu, kvôli ktorému sme sa aj zišli, bolo prerokovanie žiadostí zborov o podporu z generálneho fondu. Boli to zbory – Svinica, Kysta a Čeľovce, ktoré zhodne žiadali podporu na prestavbu či opravu zvonov.

Poradie žiadateľov bolo navrhnuté následovné: Čeľovce (1/2), Svinica (1/3) a Kysta (1/6 z pridelenej čiastky určenej pre seniorát).

Ako toto poradie, tak aj správy komisií boli valným zhromaždením odsúhlasené a schválené.

Takto sa už po modlitbe s. farárky Korečkovej pracovná časť skončila no pokračovali vzájomné debaty pri občerstvení a chutnej večeri, ktoré nám pripravili domáci zo zboru.

Aj touto cestou im ďakujeme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *