Výlet pre starších – Pamätaj na Hospodina

Na Borde sa 1. až 3. mája sa seniori Ondavsko-hornádskeho seniorátu stretli na ďalšom jarnom výlete pre starších. Začalo sa to v pondelok odpoludnia, keď sa mnohí aj po dlhšom čase, niektorí po prvýkrát stretli.

Prvé sedenie a rozjímanie nad Slovom mali prítomní odpoludnia s bratom farárom Jaroslavom Szélesom. Po večeri sa svojej témy ujala Marika Brecková. V teple a v pohodlných sedačkách sa príjemne sedelo a počúvalo. Nasledujúci deň po raňajkách prišli ďalší účastníci, aby brali tiež účasť na duchovnom stretnutí. Dopoludnia medzi sebou privítali farárku Janette Knežovú a odpoludnia zas farárku Simonu Abošiovú, ktoré svojimi témami prispeli, a tak obohatili tieto sedenia. A keďže i starší ľudia potrebujú pre udržanie svojho zdravia a kondície pohyb, radi využili chodníky po priľahlom lese, a tak využili čas medzi témami aj na vzájomné rozhovory. Pred večerou sa prítomní zišli na panelovej diskusii, aby sa rozprávali aj o službe duchovných v zboroch, o kázaniach či súžití s cirkevníkmi. A tu by som chcel vyzdvihnúť potešenie každého z prítomných, ktorí poznajú brata farára Daniela Kostsánszkeho, že sme ho mohli ešte napriek vysokému dôchodkovému veku medzi sebou privítať. Aj on prispel svojimi hodnotnými podnetmi a skúsenosťami zo svojej bohatej kazateľskej činnosti v zboroch, či činorodej duchovnej práci s mládežou.

Po večeri a chutných zákuskoch, ktorými prispeli sestry čo ich aj priniesli, začala ďalšia večerná téma „viera a povera“. Viedol ju brat Széles, s ktorým sme začali peknými piesňami s jeho gitarovou podporou. Aby mohol začať s témou, pozastavil sa pri otázke „ s kým máme dočinenia“? Rozoberá existenciu diabla a jeho zbraní voči nám. Diabol nám nemôže zabrániť chodiť do kostola. No snaží sa nás zamestnať rôznymi nepodstatnými vecami. Pokúša sa, aby sme veľa míňali, požičiavali si peniaze. Aby sa zamestnávali ženy a nadmieru aj muži, a tak sa oslabovali rodiny. Slabá komunikácia s deťmi, bulvárne noviny, vnucovanie reklám, zbytočných nákupov, zanedbanie prírody a namiesto nej využívať zábavné parky. To všetko je pre účel vzdialiť človeka od Pána Boha.

Takže pokračovanie je v poznaní rozdielu slov, čo je viera a čo povera. Povery nás sprevádzajú na každom kroku. Sú tu od pradávna a je na nás, či sa necháme nimi riadiť. Okultizmus a špiritizmus sú ďalšie praktiky, skrze ktorých sa nás satan snaží zničiť. No je tu viera v milosť Ježišovu, ktorá nás vie od všetkého oslobodiť. Ježiš nás miluje, chce nám pomôcť, – On je víťaz. Zdôrazňuje brat Széles. Diabol existuje, zvádza všetkých ľudí, prináša smrť. Službe diablovi musíme platiť, keď nie hneď, tak časom. Zničí nás, vezme náš pokoj, rozvráti rodiny a priateľstvá. Na to pravá služba Bohu je zdarma. Je to Jeho láska, ktorá nás vie od všetkého uchrániť, no treba sa Jemu oddať, Jeho prosiť o pomoc a vyslobodenie. Uzatvára rozsiahlu tému brat Széles. Po spoločnej modlitbe sa potom v neskorších večerných hodinách spoločenstvo ukončilo, prítomní, ktorí ostali na chate sa rozišli na izby.

Toto milé duchovné stretnutie sa končilo v stredu, keď ešte prišla a svojou hodnotnou témou prispela sestra kaplánka Andrea Korečková. Po obede sa ostalí prítomní rozišli. Nakoniec ešte je namieste vďačnosť všetkých do paťdesiat zídených bratov a sestier na tomto výlete, sestre farárke Marianne Slávikovej za poskytnutie priestorov a ubytovanie, sestre Némethovej a sestre Breckovej za technickú a administratívnu pomoc, a ďalším sestrám aj za pomoc v kuchyni.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *