Seniorátny deň pre deti a dorast – Bohdanovce

Dňa 20. mája 2017 sa v Bohdanovciach konal ďalší seniorátny deň. Na pôde tamojšej školy sa v sobotné ráno stretli chlapci, dievčatá, mládežníci aj niektorí rodičia zo zborov Ondavsko–hornádskeho seniorátu, aby spoločne strávili pekný deň. Ten sa niesol pod názvom- PARA – LEN.

Úvodné slová aj z textu z Písma patrili sestre farárke Marianne Slávikovej, ktorá všetkých privítala a modlitbou uviedla do programu. Marika Brecková potom pomocou gitary rozospievala prítomných.

Ďalším hudobným vstupom a piesňou prispeli Simona Kováčová a Lea Buróciová zo skárošskej mládeže. Následne sa zhruba sto zúčastnených rozdelilo do jednotlivých skupín, aby potom v triedach pokračoval program. Mladšie deti mala na starosti Andrea Hertnekiová, ktorá rozprávala s deťmi o lakomstve a čistom srdiečku. S mládežou komunikoval Jakub Slávik a pani farárka Sláviková viedla rozhovor s rodičmi na tému lakomstvo podľa textu z Lukášovho evanjelia, 12. kapitola, 13 – 20 verš.

Po programe v budove školy sme sa premiestnili na nádvorie, aby sa tam rôznymi disciplínami zbierali body pre jednotlivé skupiny.

Nakoniec potom všetci zdravo unavení prijali obed, ktorý vďačne pripravili sestry a bratia bohdanovského zboru, za čo im patrí poďakovanie. A takto v požehnaní sa skončil tento deň, s nádejou na ďalšie vzájomné stretnutia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *