Usmernenie k voľbám

Seniorátna rada Ondavsko-hornádskeho seniorátu na svojom zasadnutí 20.6.2020 vo Vyšnom Čaji prerokovávala aj nadchádzajúce voľby v našich zboroch.

Seniorátna rada schválila Usmernenie k voľbám – dokument, ktorý v zjednodušenej forme vysvetľuje pojednávania Zákona č. 1/2018 (volebný zákon).

Zároveň vám ponúkame vzory volebného lístka pre 12-členné presbytérium , ktoré môžete použiť ako vzor pre volebný lístok vo vašom zbore. Posledný priložený dokument – Súhlas s prijatím kandidatúry – obsahuje vyhlásenie, ktorým všetci kandidáti na presbyterov/kurátorov potvrdzujú prijatie kandidatúry a s tým súvisiacich záväzkov.


Odporúčame tiež vypočuť si kázen seniora Juraja Brecka, ktorý sa vo svojej kázni 21.6.2020 vo Vyšnom Čaji venoval prebyterom a starším v zbore a vlastnostiam, ktoré by presbyteri mali podľa Božieho Slova spĺňať.

Vyšný Čaj 21.6.2020, kázeň Juraja Brecka

Postup presbyterských volieb – zákon 3/2007

Tento postup presbyterských volieb bol prednesený na konferencii presbyterov vo Vyšnom Čaji 6.10.2013

  1. Zostavenie kandidátky
  2. Uznášaniaschopnosť volebného valného zhromaždenia
  3. Tajnosť volieb
  4. Počet hlasov potrebných na zvolenie
  5. Náhradní presbyteri
  6. Právoplatnosť volieb
  7. Nástup do úradu a zloženie sľubu

Pokračujte v čítaní