Adventná Budapešť

Pod týmto názvom bol zorganizovaný predvianočný zájazd do Budapešti. Mal to byť zborový výlet, ktorý sa organizoval v bysterskom zbore, no keďže sa ho zúčastnilo dvadsaťosem členov z deviatich zborov, môžeme ho nazvať aj seniorátnym.

Vyštartovali sme skôr ráno, aby sme postíhali cestovnou kanceláriou naplánovaný program. No vyšli nám v ústrety, keď nám zariadili aj čas na návštevu kostola. Cieľom programu bola prehliadka mesta a pamiatok, potom voľný čas na návštevu trhov. A keďže sme v Adventnom období, využili sme možnosť duchovného stíšenia v Evanjelickom kostole v centre mesta. Privítal nás miestny farár zboru, a zo štyroch sestier farárok, ktoré sme mali medzi sebou, sa chvíle stíšenia ujala sestra kaplánka Andrea Korečková. Z ruchu mesta sme sa premiestnili do ticha chrámu, kde sme po modlitbe rozjímali nad slovom z textu z Lukášovho ev. 1. kap.1. až 4. verš. Po spoločne zaspievaní piesne „ Buďže so mnou Pane…“, sme duchovne posilnení dokončili prehliadku a potom vo voľnom programe ochutnávali maďarské špeciality.

Nadišiel večer, zotmelo sa a my sme sa vydali na cestu späť s konštatovaním, že sme prežili krásny deň s Božím požehnaním a pekným počasím.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *