Reformačná slávnosť v Trebišove

Ďalšie seniorátne stretnutie, ktoré sa týkalo 500. výročia reformácie sa konalo 22. októbra 2017 v Trebišove.

Úvodné slová patrili miestnej farárke Janette Knežovej. Po nej prevzala konferovanie sestra Valika Vaľovská, aby privítala hostí: biskupa našej cirkvi László Fazekasa, generálneho kurátora Vincze Feketeho, zástupcu biskupa farára Jána Semjana a farára ECAV Mareka Semku.

Po spoločne zaspievanej piesni dostal slovo ako prvý brat biskup, ktorý na základe textu ap. Pavla Ef. z 2. kap. 8. verša pripomínal aktuálnu tému – reformáciu. V príhovore vyzdvihol jej význam a otázkou z jeho strany bolo, či je to len výročná udalosť, alebo to pre nás znamená niečo iné, hlbšie a duchovné.

Následne sa ako prvou svojou piesňou Spievajte Bohu pieseň novú, predstavil tušický spevokol. Brat farár ECAV v Trebišove Marek Semko, potom vo svojom príhovore bližšie pedstavil reformátora Martina Luthera v jeho životopise.

Hudobná skupina Krídla, ktorá nás sprevádzala programom, sa teraz predstavila mládežnickými piesňami. O reformácii a ďalších reformátoroch mal výklad brat farár Ján Semjan. Bližšie opísal životy a prácu John Wiclifa a Ulricha Zwingliho .

A keďže to bol posledný príspevok na tému reformácia, nadišla chvíľa pre stíšenie v modlitbe.

Záverečné slová po tomto programe patrili bratovi seniorovi Ondavsko- hornadského seniorátu Jurajovi Breckovi. Poďakoval sa hosťom za ich prítomnosť a príspevky, spevokolom za spestrenie programu a ostatným prítomným ktorí prijali účasť na tejto slávnosti.

Napokon nechýbalo ani pozvanie na občerstvenie a záverečnou piesňou Buďže so mnou Pane, sa nedeľňajšie stretnutie s požehnaním ukončilo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *