Pomoc pre Ukrajinu

Pomoc pre Ukrajinu

Milí bratia a sestry, drahí priatelia.

Ani nám nie je ľahostajná aktuálna situácia a utrpenie, v ktorom sa ocitla Ukrajina, naša susediaca krajina. Božie slovo nás vyzýva v liste Galatským 6, 2: „Jedni druhých bremená znášajte a tak naplníte zákon Kristov.“ RE-MI-DIA n. o. preto vyhlasuje zbierku na pomoc vojnou postihnutej Ukrajine.

Pokračujte v čítaní

Pozvánky na deň seniorov a letné tábory

Pozývame vás na Deň seniorov, ktorý sa uskutoční 20. júna 2018 v Trebišove so začiatkom o 10:00. Viac podrobností na priloženom plagáte.

Zároveň vás pozývame na letné tábory, ktoré sa uskutočnia v Červenici. Podrobnosti nájdete na plagáte.

Októbrová seniorátna mládež

Ahojte,

srdečne vás všetkých pozývame na seniorátnu mládež, ktorá bude v piatok 19.10. o 17:17 v zborovom dome v Sečovciach.
Upozorňujeme aj na zmenu, že je možnosť prenocovania, vzhľadom na to, že večer sú obmedzené autobusové spoje a je už ťažšie dostať sa domov. Program je tomu prispôsobený. Končíme v sobotu okolo 9:00.
Strava je zabezpečená (večera a raňajky). Potrebujete si doniesť hlavne spacák a karimatku. Prosím, podajte ďalej tento oznam.
Tešíme sa na spoločný čas s vami 🙂

Buďte požehnaní

marika