Misia na  Níle u nás

Misia na  Níle u nás

Tri zbory Ondavsko–hornádskeho seniorátu v čase od 21. do 23. januára prijali návštevu Misie na Níle.

Tieto návštevy sa konávajú pravidelne, aby touto formou nás ostatných hostia mohli oboznámiť o priamych aktivitách misionárov v ďalekých afrických krajinách.

Tentokrát to bola sestra Mária Énekešová, ktorá bola určitý čas priamo účastná tejto misie. Navštívila zbor v Košiciach, v Sečovciach a nakoniec aj zbor vo Vyšnom Čaji. Prítomných oboznámila o vzniku a pôvode Misie na Níle, ktorá má korene v evanjelickej cirkvi, a jej centrum je vo Švajčiarsku. Pokračujte v čítaní

Ďalšie akcie na január

Milí bratia a sestry

1) Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice pozýva na 24. ekumenickú bohoslužbu, ktorá sa uskutoční 22. januára 2018 o 18:00 v Historickej radnici na Hlavnej 59 v Košiciach. 

2) Upresňujem čas stretnutí s Nílskou misiou:

  • Košice – nedeľa 21.1. o 17:00 hod
  • Sečovce – pondelok 22.1. o 17:00 hod
  • Vyšný Čaj –  utorok 23.1. o 18:00 hod

3) Prvá seniorátna biblická hodina v roku 2018 sa bude konať v piatok 19.1 o 18.00 v Zborovom dome v Trebišove. Výklad bude mať br. Kovaľ. Dochádza  k zmene zo stredy na piatok. Zbierka zo seniorátnej biblickej hodiny bude  naďalej slúžiť na podporu Domu Dobrého pastiera v Pribeníku.

S pozdravom
Juraj Brecko

Misia na Níle

Pozdravujem vás, sestry a bratia, verím, že názov môjho príspevku nieje pre vás niečo nové. Iste už o tejto misii mnohí viete. Podnetom tohto príspevku bola návšteva sestiery Beatrice Hauzer a jej spoločníčky Romany z nílskej misie v našom zbore, ktorá sa uskutočnila 19. marca tohto roku, teda 2014. Pokračujte v čítaní

Prvá morová rana

Lekcia:  2 Mojž 7:14-25 a  Zjav 16:1-7;

Text: 2 Mojž  7:20-23

Drahí bratia a sestry v našom Pánovi Ježišovi Kristovi!

Možno sa pýtate, či majú dnes egyptské rany nejaký význam? Aké posolstvo nám Písmo dáva, rozprávajúc tisíce rokov starý príbeh? Dôvod prečo sa pýtam tieto otázky, vychádza z nasledovného. Je pozoruhodné, že živý Pán Ježiš v Zjavení Jánovom upriamuje pozornosť na egyptské rany. Prečo? Pretože porovnáva egyptské rany zo súdmi, ktoré budú prevedené počas posledných dní tohto sveta. Dáva týmto ranám význam v Božom súde vo vzťahu k tomuto svetu tých čias. Svetu, ktorý prenasleduje a terorizuje cirkev a je opitý krvou Božích detí. Boh je plný lásky, ale nemýľme sa pri pohľade na Neho, nepovažujme Jeho milosť za slabosť. Boh totiž vyhlasuje aj vojny.

Pokračujte v čítaní