„Prídem aj večer …“

Bolo mojim potešením a cťou kázať po deväť nedelí v Kanade, v Toronte, v roku 1932. Dobre si spomínam na privítanie, ktorého sa mi dostalo v prvé nedeľné ráno od farára miestneho zboru, ktorý napriek tomu, že mal dovolenku, nebol ešte mimo mesta. Predstavil ma, a keď som odpovedal na jeho privítanie, považoval som za múdre oboznámiť zbor s mojim štýlom kázania. Povedal som zhromaždeniu, že mojou metódou bolo predpokladať, že v nedeľu ráno budem v kostole hovoriť viac-menej k veriacim, k svätým, a že sa ich pokúsim vzdelávať. Avšak večer budem kázať s tým, že budem predpokladať, že hovorím k nekresťanom, keďže mnoho z takých ľudí tam bude. Asi nejako takto som to v rýchlosti povedal. Pokračujte v čítaní

Maj vieru

Pamätám si na muža, ktorý rozprával o tom, že roky kázal bez akéhokoľvek výsledku. Ako šli do kostola, zvykol hovoriť svojej manželke, že vie, že ľudia mu aj tak nebudú veriť nič z toho, čo povie – a tam nebolo žiadneho požehnania. Nakoniec si uvedomil svoju chybu – prosil Boha, aby mu pomohol, pozbieral odvahu a potom prišlo aj požehnanie.

„Nech sa vám stane podľa vašej viery.“ Tento človek neočakával nič a dostal presne to, čo očakával. Drahí priatelia, očakávajme to, že Boh si nás použije. Majme odvahu a choďme vpred, dúfajúc v Boha, že bude robiť veľké veci.

 

Z Moody’s Stories – Incidents and Illustrations,
preložil Pavol Gurbaľ

„aby ste pásli cirkev Božiu“

Kázanie a kazateľ

Hlavnou úlohou cirkvi je kázanie Slova Božieho.

Hlavnou úlohou staršieho preto je dohliadať na kázanie.

Aby naplnila podmienky kázania, cirkev vyberá, vycvičuje, skúša a ustanovuje ľudí povolaných Duchom do služby Slova Božieho. Hlbokou súčasťou tohto všetkého je staršovstvo cirkvi, konajúce v konzistóriách a radách, v zhromaždeniach, v seniorátoch a synodách, a radách vzdelávania. Ešte hlbšie zahrnutí sú všetci starší v lokálnych zboroch, ktorí sú zodpovední za to, čo sa káže z kazateľníc. Pre splnenie týchto vysokých štandardov, najdôležitejších v cirkvi, sám starší musí byť oboznámený s tým, aké má byť kázanie, a ako má byť hodnotené.

Pokračujte v čítaní