Reformovaný cirkevný zbor Vajkovce

Ulica
Vajkovce 2
Obec/Mesto
Vajkovce
PSČ
044 43, Budimír
Telefónne číslo
+421 908 312 320
Duchovný
Mgr. ThM. Marián Hamari  

Ulica
2
Obec/Mesto
Vajkovce
PSČ
044 43, Budimír
Telefónne číslo
0908 312 320
E-mail hamari@netkosice.sk
Kurátor
Ing. Rudolf Fazekaš  

Ulica
 
Obec/Mesto
Vajkovce
PSČ
044 43, Budimír
Telefónne číslo
055 6950 752
Pridružené zbory
Rozhanovce, Beniakovce
O zbore
Reformovaných zbor vo Vajkovciach existuje od prvej polovice 17. storočia. Súčasný kostol bol postavený v roku 1801. Farská budova je z roku 1971. V súčasnosti zbor má 210 členov vrátane diaspór v Chrástnom a Kráľovciach.Nedeľňajšie bohoslužby sú o 10:00 a 14:00 hod.  

K zboru patria dcérocirkevné zbory v Rozhanovciach a Beniakovciach. V Rozhanovciach je 65 členov a v Baniakovciach 56. V obidvoch dcérocirkvných zboroch sa bohoslužby striedajú s evanjelickými a.v. V Rozhanovciach je kurátorkou Eva Hrehorová, v Beniakovciach Ľubomír Halás.

Seniorátne stretnutie spevokolov Vajkovce

10. januára na prahu Nového Roka, ktorý je zároveň rokom misie, sa v reformovanom chráme vo Vajkovciach konalo seniorátne stretnutie spevokolov Ondavsko – hornádského seniorátu.  Na  pôde zboru všetkých spevokolistov ako aj hostí privítal zástupaca biskupa a zároveň domáci farár Marián Hamari.

Pokračujte v čítaní

Spoločná mládež vo Vajkovciach 04/2010

Imi Géci hral na varhanoch, Jari Géci na gitare, ostatní sa pripojili ku chválam. Pred tým, ako začal výklad, mala Aďka krátke svedectvo o tom, ako Boh koná v jej živote a ako ju previedol cez ťažké časy, ktoré prežívala.
Pokračujte v čítaní