Misia na Níle

Pozdravujem vás, sestry a bratia, verím, že názov môjho príspevku nieje pre vás niečo nové. Iste už o tejto misii mnohí viete. Podnetom tohto príspevku bola návšteva sestiery Beatrice Hauzer a jej spoločníčky Romany z nílskej misie v našom zbore, ktorá sa uskutočnila 19. marca tohto roku, teda 2014. Pokračujte v čítaní

Kázeň na inštalácii duchovných do ozbrojených síl

 „Spravodlivosť dvíha národ, ale hriech je hanbou národov!“ (Príslovia 14, 34)

Milí bratia a sestry!

Spravodlivosť – jeden z najdôležitejších a najčastejšie používaných termínov v Biblii. V zameraní sa na hodnotu spravodlivosti spočíva jedna z úloh duchovenskej služby v ozbrojených silách. Pozrime sa teraz v tejto súvislosti na zopár biblických miest, ktoré nám o spravodlivosti hovoria. Spravodlivosť má viacero významov.

Pokračujte v čítaní

Príručka pre presbyterov

V roku 2003 vydal Ondavsko-hornádsky seniorát drobnú príručku, ktorá mala slúžiť pre začínajúcich aj slúžiacich presbyterov, prípadne všetkých, ktorých dianie v našej cirkvi hlbšie zaujíma. Pre ďalšie šírenie tohto diela vám ju prinášame v zdigitalizovanej podobe.

 

Presbyterská služba v reformovaných cirkvách pdf formát
Presbyterská služba v reformovaných cirkvách docx formát
Presbyterská služba v reformovaných cirkvách doc formát