Video z rozprávania o Izraeli

Drahí priatelia,
prinášame vám záznam z akcie, ktorá sa konala v nedeľu 29. januára v našom Tušiciach, na ktorej sa s nami sestra farárka Marianna Sláviková, ktorá bola 2 mesiace na študijnom pobyte v Izraeli podelila s tým, čo tam zažila a spoznala. Súčasťou programu boli aj modlitby, spoločné čítanie Slova Božieho a piesne.

Inštalácia Marianny Slávikovej v Bysteri

Slávnosť inštalácie sestry farárky Marianny Slávikovej do zboru Byster sa konala 14. októbra 2012. Kurátor zboru privítal brata biskupa Lászlo Fazekaša, zástupcu biskupa Mariána Hamariho, zástupcu generálneho kurátora Jána Marcinčáka, sestru seniorku michalovského seniorátu Máriu Meňkyovú, seniora Ondavsko-hornádskeho seniorátu Juraja Brecka a ostatných prítomných duchovných a duchovné.

Pokračujte v čítaní