Inštalácia Marianny Slávikovej v Bysteri

Slávnosť inštalácie sestry farárky Marianny Slávikovej do zboru Byster sa konala 14. októbra 2012. Kurátor zboru privítal brata biskupa Lászlo Fazekaša, zástupcu biskupa Mariána Hamariho, zástupcu generálneho kurátora Jána Marcinčáka, sestru seniorku michalovského seniorátu Máriu Meňkyovú, seniora Ondavsko-hornádskeho seniorátu Juraja Brecka a ostatných prítomných duchovných a duchovné.

Úvodom bohoslužieb pozdravil lekciou a modlitbou senior Juraj Brecko. Potom kázňou prehovoril k sestre farárke i ku zhromaždeným brat biskup. Samotnú inštaláciu previedol brat senior. Po príhovoroch a samotných bohoslužbách sa pozvaní hostia presunuli do kultúrneho domu na slávnostný obed. Bol to pekný deň a veríme že bol požehnaním pre každého.

Autor fotografií: Tibor Bajus

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *