Reformovaný cirkevný zbor Lastovce

Ulica
Na Záhumní 34
Obec/Mesto
Lastovce
PSČ
076 14
Telefónne číslo
+421 6798 405
Duchovný
Anna Hisemová, administrátorka
Jarosla Géci, lévita
Kurátor
Ladislav Záboly 

Ulica
Kostolná 92
Obec/Mesto
Lastovce
PSČ
076 14
Mobil
0907 942 920
Pridružené zbory
 
O zbore
Služby Božie v nedeľu o 8:30 hod. Služby Božie s Večerou Pánovou o 8.00 hod. Náboženstvo
pre deti a konfirmačná príprava v stredu o 14:30 hod. v základnej škole v Lastovciach.
V pôstnom a adventnom období a kajúcom týždni večerné služby Božie v stredu o 16:45 hod