Seniorátne zbierkové fondy

Na základe rozhodnutí seniorálnych valných zhromaždení sú v našom senioráte zriadené dobrovoľné zbierkové fondy, ktoré slúžia na plnenie misijných a diakonických cieľov nášho seniorátu.

Ide o nasledovné fondy:

  1. Fond Nílskej misie – (kostolná pokladníčka z Trojičnej nedele)
  2. Diakonický fond – (kostolná pokladnička pri VP na Nový chlieb)
  3. Fond na podporu vzdelávania – (kostolná pokladníčka na 2. deň Vianočný)

Fond Nílskej misie – Trojičná Nedeľa
Nílska misia ma viac ako 100 ročná históriu, založili ju reformovaní kresťania vo Švajčiarsku, pri krajinách okolo rieky Níl vykonáva veľmi užitočnú misijnú a diakonickú prácu. (Rozhovor o Nílskej misii si môžete prečítať aj na stránke Re-Mi-Die)

Seniorátny diakonický fond – Nový chlieb
Tento fond slúži na podporu sirôt, polosirôt v senioráte, prípadne iných naliehavých sociálnych prípadov. Vytvára sa na základe hlásenia zo zborov ich zoznam a celá nazbieraná suma, sa medzi nich rozdeľuje.

Fond na podporu vzdelávania – 2. deň vianočný
Časť prostriedkov z tohto fond slúži na podporu Evanjelického gymnázia v Košiciach, kde na jednej strane študujú aj reformovaní študenti, ktorí majú rovnaké výhody ako študenti z Evanjelickej cirkvi a jedným z vyučujúcich náboženstva je aj J. Semjan, ref. farár z Čane. Okrem toho, gymnázium prejavilo ochotu poskytovať seniorátu pôdu školy na organizáciu seniorátnych podujatí.

Zvyšná časť prostriedkov sa použije na vnútromisijnú činnosť seniorátu.

O rozdelení prostriedkov rozhoduje seniorátna rada.

Príncíp

  1.  Seniorátne zbierkové fondy, sú dobrovoľné. Presbytérium sa rozhodne, či sa do nich zapojí, alebo nie.
  2. V prípade, že sa presbytérium rozhodne zapojiť, tak povinnosťou duchovného je zbierku týždeň vopred oznámiť a povinnosťou presbytéria odviesť všetko, čo sa vyzbiera do riadnej pokladničky, prípadne do osobitnej zbierkovej pokladničky vystavenej na ten účel.
  3. Veriaci zo zborov, ktoré sa k zbierkovým fondom nepripoja, môžu fondy v prípade ochoty podporiť priamym darom na účet seniorátu.
  4. Použitie fondov kontroluje seniorátna revízna komisia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *