Seniorátne stretnutie mládeže v Bysteri

Dvadsať mládežníkov sa v sobotu 25. februára zišlo v zborovom dome v Bysteri, na seniorátnom stretnutí mládeže. Boli to mladí z Košíc, Vyšného Čaju, Bidoviec a Bystera. Ja som medzi nich zavítal asi po hodine, keď mali voľnú debatu a čas na občerstvenie, ktoré si priniesli a ponúkli aj mňa. Po tom ešte bol čas na hry, pri ktorých bolo treba podať saj určité gymnastické výkony. Hry viedol Timo Slávik.

Po príchode sestry farárky Slávikovej nastal čas na desať minútové stíšenie, keď sa každý z nich zahĺbil do textov z Písma, a to z listu Efezským 4. 25-32 a z Matúšovho evanjelia 5. 21-26. verša. Po spoločnej úvodnej modlitbe pokračoval večer, a to témou- hnev, z prečítaných textov, ktorú viedla sestra farárka. V tom ja som ich už zanechal, s prianím pekného a požehnaného večera s dobrým dojmom, že v tejto generácií máme ďalších nasledovníkov Pána Ježiša, a nádejných pracovníkov zborov a cirkvi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *