Rodé – stretnutie detí v Bohdanovciach

V sobotu 16. mája 2015 sa okolo 100 detí z Ondavsko – Hornádskeho seniorátu stretlo v areáli Základnej školy v Bohdanovciach. Po úvodnom privítaní si poniektorí s otvorenými ústami a úsmevom na tvári, vypočuli pieseň od skupiny Plán B z Bidoviec pod názvom Rodé. S týmto menom sa stretli počas stretnutia ešte viackrát. Bola to totiž hlavná téma stretnutia na základe biblického textu z knihy Skutkov sv. apoštolov z 12 kap., 1-19 verš. 

Deti sa rozdelili na 3 skupiny – predškolákov, deti do 12 rokov a dorast, aby si mohli vypočuť i zahrať uvedený príbeh primerane ich veku. Niektorí si zahrali postavu Herodesa, Jakuba i kata, ktorý Jakuba sťal. Zaujímavou pre deti bola postava Petra, ktorého aj napriek modlitbám kresťanov, dal Herodes zavrieť do väzenia. Tí najmenší si vyskúšali takéto väzenie vyrobiť. Chlapci si radi zahrali vojakov a stráže, ktoré strážili Petra vo väzení, z ktorého ho vyslobodil anjel. Keď však Peter zaklopal na dvere, za ktorými sa za neho modlili ľudia (deti na stretnutí), Róde – tak trocha „pojašené“ dievča mu v tej radosti aj zabudla otvoriť dvere. To, čo si z tohto príbehu mohli deti zapamätať, bolo hlavne to, aby sme boli vo svojich modlitbách vytrvalí, aby sme sa modlili s vierou a aby sme sa nevzdávali keď nedostaneme to čo chceme, ale znova a znova prosili Pána Boha o pomoc, tak ako to bolo v príbehu o Petrovi.

Potom nasledovalo to, čo majú deti veľmi radi. Vyskúšali si svoju vytrvalosť, zdatnosť, rýchlosť, pamäť, ale aj odvahu v jednotlivých disciplínach, ktoré veľmi dobre dopĺňali biblický príbeh. Deti rozdelené do 12 skupín sa vybrali na jednotlivé stanovištia, aby „zachránili Jakuba“, „boli prenasledované“, „utiekli z väzenia“, „opásali sa a obuli“, „zaklopali na dvere“ a podobne. Poobede sa všetci posilnili chutným guľášom a koláčmi, ktoré nachystali domáci z Bohdanoviec. Priestor na stretnutí bol vyhradený aj pre rodičov, ktorí mohli počuť prednášku na tému – výchova predškolákov. Najväčšia vďaka za tento deň patrila Pánu Bohu, ktorý sa postaral o počasie, priestor, detí a samozrejme ochotných ľudí, ktorí toto všetko zabezpečili a pripravili. Pre nich bolo veľkou odmenou radosť a úsmev na tvárach detí a ohlasy, že prídu aj nabudúce.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *