Stretnutie detí v Bohdanovciach

Pán Boh sa k nám opäť priznal, keď po vytúženom daždi, ktorý prišiel počas týždňa, nám prichystal krásnu slnečnú sobotu. A práve sobota 19.mája 2018 patrila všetkým deťom a dorastencom Ondavsko-hornádskeho seniorátu. Tento rok sa stretli deti, dorastenci, ale aj dospelí zo zborov Bohdanovce, Čaňa, Byster, Skároš, Košické Olšany, Vyšný Čaj, Nižná Hutka, Tušice, Trebišov, Hraň, Sečovce, Parchovany, Bidovce… Pokračujte v čítaní

Rodé – stretnutie detí v Bohdanovciach

V sobotu 16. mája 2015 sa okolo 100 detí z Ondavsko – Hornádskeho seniorátu stretlo v areáli Základnej školy v Bohdanovciach. Po úvodnom privítaní si poniektorí s otvorenými ústami a úsmevom na tvári, vypočuli pieseň od skupiny Plán B z Bidoviec pod názvom Rodé. S týmto menom sa stretli počas stretnutia ešte viackrát. Bola to totiž hlavná téma stretnutia na základe biblického textu z knihy Skutkov sv. apoštolov z 12 kap., 1-19 verš.  Pokračujte v čítaní

Stretnutie detí a dorastencov Sečovce

Celodenné stretnutie detí a dorastu sa konalo v peknú slnečnú sobotu 15. júna 2013 na základnej škole v Sečovciach. Organizoval ho Ondavsko- hornadský seniorát a nezisková organizácia Carmel. Témou stretnutia bolo „Dobrodružstvo poslušnosti Bohu“.

Pokračujte v čítaní