Rodé – stretnutie detí v Bohdanovciach

V sobotu 16. mája 2015 sa okolo 100 detí z Ondavsko – Hornádskeho seniorátu stretlo v areáli Základnej školy v Bohdanovciach. Po úvodnom privítaní si poniektorí s otvorenými ústami a úsmevom na tvári, vypočuli pieseň od skupiny Plán B z Bidoviec pod názvom Rodé. S týmto menom sa stretli počas stretnutia ešte viackrát. Bola to totiž hlavná téma stretnutia na základe biblického textu z knihy Skutkov sv. apoštolov z 12 kap., 1-19 verš.  Pokračujte v čítaní