Reformačný deň seniorátu – „Sola scriptura“ dnes

23. septembra 2017 sme sa stretli v Košiciach na Hotelovej akadémii, aby sme tam spoločne prežili Reformačný deň seniorátu. Táto, ako aj iné akcie podobného typu, sa konajú tohto roku pri príležitosti 500. výročia reformácie. Po úvodnej registrácii sme sa schádzali v telocvični, aby tam mohlo byť zahájenie a predstavenie  denného programu.

Úvodné slovo mal brat farár Jaroslav Széles, ktorý privítal všetkých prítomných. Po ňom prevzala slovo Andrea Hertnekiová, ako konferencierka programu, aby hneď uviedla mládežnícku hudobnú skupinu Plán B z Bidoviec, s ktorou sme spolu zaspievali pieseň č. 532. Ó Ježišu ty stojíš.  Dopoludňajší program prebiehal formou zamyslení jednotlivých prispievajúcich.

Prvé zamyslenie mal brat senior Juraj Brecko. Výklad bol na základe textu 2. Tim.3: 14 – 17. Zameriava sa na reformátorov – ich štúdium Písma a podávanie ďalej medzi ľudí. Apoštol Pavel z textu upozorňuje Timotea, aby čo dostal z písma, využil na poučovanie  ďalších bratov. Aby program nebol len o slove, za každým vstupom vystúpil niektorý zo seniorátnych spevokolov.Spevokol Jána Kalvina z Košíc zaspieval : Kto za pravdu horí  a  Bože večný milostivý.

Druhé zamyslenie mala sestra farárka Marianna Sláviková.  Výklad na základe textu Kol.3: 15 – 17.Pani farárka vo svojom príspevku zdôrazňuje, že netreba tajiť, alebo uchovávať pre seba činy Pána, o ktorých vieme. Treba to rozpovedať ďalším a podať to synom a vnukom a takto šíriť ďalej.Košický spevokol pod vedením Gabriela Szakála pokračuje svojimi piesňami : Ó, svätým Duchom naplň nás, a Otče Ťa chválim a vzývam Tvoje  meno.

Tretie zamyslenie mal brat Jaroslav Széles. Výklad na základe textu 2.l.ap. Petra 1: 19 -21. Jeho zamyslením bolo zdôraznené, aby sme pozorne počúvali,  čo nám Boh hovorí. Je potrebné čítať a študovať Písmo Sväté, aby sme sami, v spoločenstve a tak aj v cirkvi rástli. Kresťan kdekoľvek pôsobí, má svedčiť nielen slovom, ale aj skutkom. Máme pozorne hľadieť na Slovo ako na sviecu, ktorej svetlo nás povedie správnym smerom. Dodáva na záver brat farár Széles.Ďalším spevokolom, ktorý nám zaspieval bol združený spevokol Čaňa, Ždaňa, Skároš. Telocvičňou zneli ich piesne: Ó, Svätý Bože, čuj naše hlasy a Deň čo deň, Ježišu, pre Teba žiť.  Dopoludňajší program sa ukončil spievaním piesne č. 541, V pokušeniach strasti… 

Po obede, káve a zákuskoch sa prítomní rozdelili do štyroch skupín, aby sa mohli začať semináre. Boli pripravené skupiny  pre deti, mládež, ženy a mužov.  Semináre boli o tom, ako sa princíp Sola scriptura má prejaviť v našich životoch. Ako máme stáť na Písme a nepodriaďovať sa svetu, ale keď treba, aj plávať proti prúdu. Skupinu detí viedli sestry Jolika Gurbaľová a Silvia  Krajňáková. Hudbou a hravou formou hľadali Poklad v slove Božom. Mládežou sa zaoberal kaplán v Bidovciach  Jákob Széles. Tu sa preberali vzťahy medzi ženou a mužom, resp. mládež – spoločnosť – sebaovládanie. Pavol Gurbaľ  s témou, alebo otázkou, čo pre nás znamená Biblia, viedol seminár s mužmi. Nakoniec skupinu žien mala sestra far. Sláviková. Zamýšľali sa nad tým, čo je poslaním ženy, aká má byť. Žena má vplyv aj v dobrom, vie veľa zniesť, podať dobré posolstvo. No pozor na neprávosť, ohovárania a intrigy. Za príklad mali Lótovu ženu, ktorá poslúchla na Slovo, vykročila.  No dlho neodolala, ostala soľným stĺpom. „My ženy nemáme byť soľným stĺpom, ale sa máme otvoriť a rozdávať  sa, aby sme boli tou užitočnou soľou pre každého“, ukončuje seminár pani farárka.Odpoludňajší program pokračuje ešte zamysleniami ďalších bratov farárov. A začína to piesňou zo spevníka č. 321 : Čo môj Boh chce.

Ako prvý sa nad textom  z Jk. 1: 21 – 24 zamýšľa brat farár Marián Hamari z Vajkoviec. Po rozjímaní nad piesňami skupiny Plán B, pokračuje príhovorom k prítomným farár Miroslav Kovaľ  zo Sečoviec. Jeho témou bola stať z 1.Pt. 1: 22 – 25. Prítomný na tomto seniorátnom stretnutí bol aj brat zástupca biskupa farár Ján Semjan z Čane. Pod jeho taktovkou účinkuje aj spevácky zbor Čaňa – Ždaňa – Skároš. Z 2. listu Tim. 4: 2 -4 boli slová textu, ktoré priblížil prítomným brat farár.    

Po ukončení výkladu a príhovorov bratov farárov  si prenajal  čas na vystúpenie spevokol z vajkovského zboru. Krásne zladení nám  pod vedením brata seniorátneho kurátora a kantora Jána Janovčíka zaspievali štyri piesne.  Ž: 42., Ž: 116., Ž: 23. a Boh tak ľúbil svet. Tento pekný deň sa končil osobnými modlitbami.

Na záver s poďakovaním a slovami rozlúčky vystúpil brat senior Juraj Brecko. Lúčili sme sa záverečnou piesňou č. 545- Smieť žiť pre Krista.  Čo celkom na záver dodať? Len to, že sme prežili zas jeden pekný deň s bratmi a sestrami v prítomnosti nášho Pána a verím, že s požehnaním. Poďakovanie za to patrí všetkým prispievajúcim, usporiadajúcemu OH – seniorátu, košickému ref. zboru a bratovi Radkovi Rakušanovi – riaditeľovi Hotelovej akadémie Košice, za poskytnutie priestorov.
A  nezabúdajme, že nie sme cirkev zreformovaná, ale stále reformovaná. O to sa snažme všetci.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *